Преводи на студии на Евридика на македонски јазик

tl_files/docs/eplus/2019/images/repimg.pngВо 2018 година Националната канцеларија на Евридика при Националната агенција преведе на македонски јазик провеќе студии на мрежата Евридика. Од неодамна овие преводи се достапни на веб страницата на Мрежата. Интернет линковите до англиската и македонската верзија на овие публикации се следните:

 

 

  1. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18; - (MK верзија);
  2. Compulsory Education in Europe – 2017/18  - (МК – верзија);
  3. Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition - (МК – верзија);
  4. Highlights Key data on teaching languages at school in Europe - (МК – верзија);
  5. Highlights Citizenship Education at School in Europe – 2017 - (МК – верзија);
  6. Brief Citizenship Education at School in Europe – 2017 - (МК – верзија);
  7. Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17 - (МК – верзија);
  8. Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support - (МК – верзија);
  9. Highlights Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support- (МК – верзија);
 

Назад