Презентација на ЕРАЗМУС на Филолошки Факултет УКИМ

Почитувани,

На ден 26 декември 2011 година (понеделник), Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе одржи презентација на програмата „Еразмус“ наФилозофскиот Факултет – Скопје, од 11.00 до 12.30 ч. На настанот ќе се обрати висок претставник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, в.д. Директорот на Националната агенција г-дин Дарко Димитров, додека детална презентација на програмата и можностите кои таа ги нуди ќе направи кординаторот за програмата „Доживотно учење“ м-р Јован Попоски. 

Агенда:

ЕРАЗМУС - 26.12.2011
Филозофски Факулетет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј
 10:45 - 11:00  Регистрација на учесниците
 11:00 - 11:15 Отворање на настанот
Обраќање на висок претставник на УКИМ
 11:15 - 11:30  Обраќање на в.д. Директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност г-дин Дарко Димитров
 11:30 - 11:50 Претставување на Програмата “Еразмус”
м-р Јован Попоски Раководител на сектор Општо образование, Координатор за програмата „Доживотно учење“
 11:50 - 12:10 Искуство од програмата Еразмус
 12:10 - 12:30 Прашања и дискусија со присутните на настанот

Слики од настанот можете да најдете на следниот линк.

Назад