Презентација на Леонардо да Винчи и Комениус во СОУ Коле Нехтенин Штип

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со СОУ „Коле Нехтенин“ од Штип, Ве поканува на презентација за Секторската програма Леонардо да Винчи (стручно образование и обука) и за секторската програма Комениус (општо образование) која е составен дел од Програмата „Доживотно учење“ на Европската комисија

Агенда: 

10:45-11:00 Регистрација на учесниците
11:00-11:10 Отворање на настанот  - Директор на СОУ „Коле Нехтенин“, Штип, Томе Коловски
11:10-11:20 Обраќање на в.д. Директор на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност,  Дарко Димитров
11:20-11:40 Презентација за Секторска програма Комениус-  Раководител на Одделение Комениус, Никола Јаулески
11:40-12:00 Презентација за Секторска програма Леонардо да Винчи-  Раководител на Сектор Стручно образование и обука, М-р Лулеса Илјази
12:20-12:15 Прашања и дискусија со присутните на настанот
12:15-12:30  Кафе-пауза
12:30-13:30 Работилница за пополнување апликации, раководител на одделение Леонардо да Винчи-Мобилности, Деспина Србиновска   

Присуствувајќи на овој настан, ќе се запознаете со можностите кои се отворени за Република Македонија преку програмата Комениус и Леонардо да Винчи, процедурата за аплицирање, апликациони форми, рокови за аплицирање, буџет. 

Презентацијата за Леонардо да Винчи и Комениус ќе се одржи на 10.01.2012 во 11:00 часот.

Место: СОУ „Коле Нехтенин“ , Штип

Покана за презентацијата

Фотографии од настанот можете да видите на следниот линк.

 

Назад