Презентација на ЕРАЗМУС+ пред членовите на СПУКМ

На ден 16.05.2014 година НАЕОПМ исзврши презентација на програмата Еразмус+ (Клучна акција 1, Високо образование) при СПУКМ во конгресниот центар во ОХРИД. На Презентацијата беа присутни Претседателот, Секретарот и сите членови на студентскиот парламент на СПУКМ.

Слики од настанот можете да видите на следниот линк.

Назад