ПРЕЗЕНТИРАНИ НАОДИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЈУТВИКИ

Четврток, 6 декември 2018 година

На 4 декември, во Чифте амам, Националниот младински совет на Македонија во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги презентираше наодите од истражувањето ЈУТВИКИ (Youth Wiki).

Станува збор за енциклопедија за млади воспоставена од страна на Европската комисија во 2015 година, заради собирање кредибилни податоци од областа на младите од цела Европа.

Целта на овие податоци е да им помогне на креаторите на политики да создаваат политики што ќе одговорат на потребите на младите.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја пренесе оваа надлежност на Националниот младински совет на Македонија пред 3-4 месеци.

tl_files/docs/eplus/2018/Images/dec2018/yw/45267513345_3dbe03a66d_z.jpg

tl_files/docs/eplus/2018/Images/dec2018/yw/47572106_1927735267313348_8119973433611124736_o.jpg

Назад