ПРИЈАВА за обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС (On-arrival & Mid term )

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк:

https://goo.gl/forms/R0wsfyd9Kuf2Zxvk1

Податоците треба да се пополнат  најдоцна до 23 септември 2017 година.

Датуми на одржување на ЕВС обуки:

  • “On-arrival“ – 5-7 октомври 2017 , Скопје
  • “Mid term“  – 7-8 октомври  2017 , Скопје  

Откако ќе бидат обработни податоците,  организациите по е-маил ќе ги добијат сите детали за обуките кои ќе бидат организирани од НА за ЕВС волонтерите во Македонија.     

НАПОМЕНА: Секоја организација која ќе пријави тековен  волонтер за овие обуки има право од оправдани причини да го откаже присуството на волонтерот најдоцна до 1 октомври 2017 до 12.00 ч. За секое откажување на учество на волонтерите по овој рок  организацијата домаќин на волонтерот ќе ги сноси сите трошоци за организација и логистика на обуката за волонтерот.   

 

 

 

Назад