Работилница за акцијата Студиски посети во склоп на програмата Доживотно учење

Во рамките на акцијата Студиски посети во склоп на програмата за “Доживотно Учење” , во март ќе се одржи работилница во просториите на Националната Агенција која ќе има за цел да ги информира корисниците за начинот на пополнувањето на апликациjaта за Студиски посети.

За времетраењето на една работилница, корисниците ќе имаат можност да добијат прирачници, водичи, информации за крајните рокови, како и да се осигураат кои документи се потребни да се поднесат заедно со апликацијата.

Датум на кој ќе се реализира работилницата:

Од 01.03.2013 г во 12:30ч.

Заинтерисераните учесници може да се пријават на следната електронска адреса:   mila.protuger@na.org.mkили на тел 3103-735.

Назад