Резултати од повикот за секторската прорама Леонардо да Винчи - Подготвителни посети

Резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи  Подготвителни посети од  Програмата „Доживотно учење“  за Република Македонија можете да ги најдете на следниот линк:

-     Подготвителни посети - јануари-септември 2012;

Назад