Резултати за акции КА2 и втор рок КА105, 205 и КА347

18-09-2019 12:21

 

#

KA

Наслов

Апликант

Партнери

Грант  

Цели

2019-2-MK01-KA105-060521

KA105

Стартап фабрика

Легис НВО - Скопје

GENC GIRISIM EGITIM GENCLIK VE SPOR KULÜBÜ DERNEGI – Турција

Meraki – Хрватска

ASSOCIAZIONE SOS EUROPA – Италија

SAL FUERA ELX – Шпанија

Zenobia – Шведска

InterAktion - Verein für ein interkulturelles Zusammenleben – Австрија

Lucky Punch Jugendhilfe gGmbH - Германија

13.060 €

Цел –зголемување на квалитетот на младинската работа за мигранти и бегалци со опремување на младинските работници со компетенции потребни за развој на стартап идеи и проекти за социјално претприемништво.

Проектот ќе ги оствари следните задачи:

• Учесниците ќе поминат низ процес на изготвување на проекти за социјално претприемништво и ќе ги рефлектираат чекорите;

• Ќе научат како да прават релеватни проекти за социјално претприемништво;

• Поголемо знаење за социјално претприемништво;

• Развивање практични вештини за дизајнирање прооекти за СП;

• Зголемена свесност за проблемите на младите емигранти

• Воведување алатки за работа на општествените проблеми на мигрантите

• Мотивирање на младинските работници за социјално претприемништво

• Воведување алатки што им се потребни на младинските работници во работата на социјалните проблеми на младите мигранти и бегалци

• Изготвување на пилот проекти кои се осврнуваат на социјалните предизвици во нивните организации или во заедницата

•Опремување на младинските работници со вештини за справување со социјалните проблеми на младите мигранти во нивното општество.

2019-2-MK01-KA105-060505

KA105

Кога твојата кариера ќе порасне, остави да се грижи сама за себе

Здружение на млади Инфо фронт – Прилеп

No limit hub - Србија

SISTEM VE JENERASYON DERNEGI – Турција

Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió Gyermekeiért – Egyesület – Унгарија

BALTIJAS REGIONALAIS FONDS - Латвија

 

11.406 €

Цел – Водење на тинејџерите во изборот на кариера.

Задачи:

• Ново знаење/ вештини за пишување на работна биографија/ мотивациско писмо;

• Развивање на вештини за самопретставување;

• Зголемени работни вештини;

• Развивање претприемачки вештини;

• Учење на метод на фриленсер и како тој функционира;

• Развивање на вештини за интервју за работа;

• Мотивирање на младите луѓе да градат криера;

• Зголемување на свесноста за личните вештини, компетенции и слично;

• Помош за младите луѓе да ја најдат својата омилена работа;

• Да се доживее Еразмус + за личен раст и културно приближување;

• Подобрување на јазичните вештини и наоѓање нови пријатели/ партнери;

• Запознавање нови култури и традиции;

• Учење како да се однесуваат во мултикултурно општество;

• Стекнување компетенции/ вештини преку Youthpass процесот

2019-2-MK01-KA105-060535

KA105

Безбеден линк – подобра иднина

Здружение Центар за иницијативи и акција Гостивар

Asociación Xuvenil Arousa Moza – Шпанија

HAYAT BOYU OGRENIMI DESTEKLEME DERNEGI – Турција

Youth Dynamics – Кипар

Oriel – Италија

Stowarzyszenie Projektow Miedzynarodowych "Logos Polska" – Полска

 

14.720 €

Цел – промовирање одговорно и активно европско граѓанство и општествена одговорност на Интернет

Задачи:

- Идентификување и промовирање релевантни мерки за лична, социјална и професионална Интернет безбедност;

- Развивање креативност и дигитални вештини;

- Развивање визуелни алатки за промовирање социјална одговорност на Интернет и онлајн безбедност;

- Борба против „сајбер булинг“ каде што младите се жртви.

- Подобрување на дигитални компетенции, вештини за пишување, логички вештини, критичко мислење

2019-2-MK01-KA105-060509

KA105

Граѓанство

Асоцијација за културен и образовен развој YOUTH ON BOARD - Штип

FUTURE IN OUR HANDS NGO – Ерменија

IASIS – Грција

Gmina Starachowice – Полска

AUR – Романија

TUNA – Турција

Asociación Juvenil Almenaras – Шпанија

 

13.070 €

Цел – ангажирање на младите повторно да ја потврдат силата на инклузијата и единството, повторно да го осмислат идентитетот и припадноста на група.

Млади од земјите учеснички ќе се вклучат во дијалог, искуствено учење и учење базирано на услуга за поддршка на поунифицирана и инклузивна Европа преку мобилност на млади.

Задачи:

- Реконтекстуализација на „граѓанството“ во умовите на младите како обединувачки концепт/ алатка за инклузија;

- Развивање на дигитална платформа што ќе хостира 100 стории

- Да им понудат на младите можност за вмрежување и дискусија за потенцијални идни проекти

2019-2-MK01-KA105-060548

KA105

Да-го-направиме-тоа-заедно

Европски културен епицентар Битола

Spazio 13 - Италија

1.380 €

Цел –зголемување на свесноста за некористени згради и индустриски фабрики што заземаат зелени зони и небезбедни простори.

Задачи:

- Учат повеќе за реактивирање на празни згради

- Препознавање креативни идеи за спречување на напуштените места да пропаѓаат

- Споделување добри практики за зелени зони

- Промовирање активни граѓани/ заедници

- Акции/ кампањи за издигнување на политичката свесност

- Инклузија и учество

- Промовирање на претприемачки компетенции преку одржлив развој на градот

- Интегрирање на градот и намалување на маргиналните области

2019-2-MK01-KA105-060549

KA105

Диги-МЛАДИ-зација: развивање дигитални компетенции со употреба на алатки за социјални и дигитални алатки во младинската работа во 21 век

Европски културен епицентар Битола

Parcours le Monde - Grand Est – Франција

TOY GENCLIK DERNEGI – Турција

Asociacion Cultural Somos Europa – Шпанија

PROGEU-PROGRESS IN EUROPEAN UNION -ISTITUTO PER LO SVILUPPO – Италија

Association Strive – Хрватска

GET ON BOARD – Бугарија

ASOCIATIA ALLONS-Y - Романија

13.050 €

Цел – идентификување на разликата меѓу сегашните и посакуваните компетенции на учесниците, обезбедување на социјални медиуми и дигитални алатки за нив.

Задачи:

- Пристапност до веб содржина и Иницијативата за пристапност на веб (WAI) за подобрување на пристапот за лица со пречки во развојот.

- Промовирање на алатки и ресурси со отворен код.

- Воспоставена ефективна дигитална комуникација меѓу нивниот организациски тим и целните групи

- Поголема видливост на национално, регионално и меѓународно ниво.

2019-2-MK01-KA105-060534

KA105

Зајакнување на младите преку учество во активности на отворено

Младински совет

Следна генерација

Скопје

ACADEMY OF SUCCESS – Бугарија

Istanbul Social Running Group – Турција

Dare to take your chance – Романија

Youth Workers Alliance GENOA – Италија

CENTER FOR DEVELOPMENT POLICY AND CO OPERATION ASSOCIATION CRPS CDPC – Србија

17.787 €

Цел - активирање на младите луѓе кои се соочуваат со препреки и предизвици, и развивање на нивна самодоверба преку учество во активности на отворено.

Задачи на младинската размена:

• Развивање на животни вештини кај младите луѓе со помалку можности преку активности на отворено;

• Зајакнување на партнерствата меѓу организациите.

• Зголемување на знаењата за Еразмус + и поттикнување на младите луѓе со помалку можности да учествуваат во меѓународни младински проекти;

• Активирање на младите луѓе со помалку можности и обезбедување на безбеден простор за нив за зголемување на довербата;

• Поддршка за размена и споделување на практики, искуство, методи и техники за едукација на отворено и зголемување на квалитетот на младинската работа

• Поддршка за креирање нови проектни идеи базирани на користење методи и техники на отворено

2019-2-MK01-KA105-060544

KA105

Активизам колега-на-колега

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

Uzicki centar za prava deteta – Србија

6.256 €

Цел – зајакнување на компетенциите/ вештините на младите во С. Македонија и Србија за да станат едукатори на колеги.

Задачи:

- Зголемување на учеството и активизмот на младите,

- Зајакнување на младинската соработка преку мобилност на младите во регионот и едукација колега-на-колега.

- Осврт на отсуството на младински активизам и учество.

2019-2-MK01-KA105-060495

KA105

Антидискриминација во акција

Здружение за европска интеграција Европски гледна точка  - Битола

ASSOCIAZIONE CONNECTING EUROPE – Италија

Thisus Copenhagen – Данска

SYSTEM & G FINLAND RY – Финска

KREATIVNI OMLADINSKI CENTAR PANCEVA ZA BORBU PROTIV SIDE – KOMPAS - Србија

10.687 €

Цел – промовирање на еднаквост и недискриминација меѓу младите луѓе.

Задачи:

- Неформално учење за недискриминација

- Работа со млади луѓе за зајакнување на работата,

- Издигнување на свесноста за правата,

- Зајакнување на младите да препознаат и да се спротивстават на дискриминација и да се обратат до институциите за правен лек.

На крајот од проектот учесниците ќе подготват брошура, постери и видео.

2019-2-MK01-ESC11-060546

ESC11

Види го човекот позади – волонтирањето како алатка за поддршка на инклузијата

Посебно основно училиште „д-р Златан Сремец“ - Скопје

/

30.660 €

Цел – осврт на активности како тимска работа, прифаќање, инклузија и еднаквост.

Задачи:

1. Креативност и култура

2. Пречки во развој – деца со мали пречки во нивниот психолошки и физички развој,

3. Млади (учество, младинска работа, младинска политика)

4. Издигнување на свесноста за животот на децата со мали пречки во развојот, комбинирани пречки во развојот и со аутизам

5. Кршење на стереотипите/ предрасудите на луѓето.

6. Зголемување на солидарноста меѓу младите луѓе.

2019-2-MK01-ESC11-060526

ESC11

Мултикултурно општество

Здружение за зголемување на економскиот и културен развој „Соработка“ Битола

/

4.420 €

Цел – градење мостови и премостување на разликите меѓу меѓукултурниот и меѓуетничкиот дијалог за промовирање на разбирање, градење мир и толеранција меѓу младите од Северна Македонија.

Задачи:

- Можности за волонтерите да работат заедно

- Промовирање разбирање и толеранција

- Овозможување интеракција со негување на чувства на поврзаност и солидарност.

- Промовирање неформално учење.

2019-2-MK01-KA205-060550

KA205

DYOUTH Експедиција

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet - Полска

11.844 €

Цел – унапредување на квалитетот на младинската работа во Македонија и Полска во врска со потребите на лицата кои не работат и не учат.

Задачи:

- Да бидат поподготвени во областа на младинска работа и зајакнување на претприемништвото меѓу младите

- Зголемени компетенции за странски јазици

- Зголемено ниво на дигитални компетенции

- Да ја разберат/ да одговорат на социјалната, јазична и културна разновидност

- Подобрени компетенции во врска со професионализмот

- Пошироко разбирање на практики, политики и системи во младинска работа

- Професионален развој со зголемена мотивација и сатисфакција во нивната секојдневна работа

- Водење на младинските работници користејќи го приборот за е-учење

- Свесност за нови работни методи/ техники особено за лицата кои не работат и не учат

- Зголемена употреба на ИКТ во секојдневната работа

- Онлајн алатки како метод на обезбедување услуги

2019-2-MK01-KA347-060527

KA347

Visa меѓународен систем за застапување

Центар за младински активизам КРИК - Скопје

/

7.504 €

Цел – подобрување на комуникацијата меѓу институциите и младинските организации.

Задачи:

- Креирање на отворен простор за дискусија и средби на млади луѓе, младински НВО и креатори на политики на тема VISA процес

- Истражување на можности за соработка со национални институции во VISA процесот

- Вклучување на младите луѓе во демократскиот живот

- Унапредување на VISA процесот и правење истиот да е попристапен за меѓународни волонтери

- Поттикнување комуникација меѓу младински НВО и креатори на политики за VISA процесот на волонтери

- Подговување на документ каде што е објаснет VISA процесот

- Дисеминација на документот до нови организации заинтересирани за ЕСК и волонтери домаќини

2019-1-MK01-KA201-060284

KA201 - Иновации

Превенција на катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија)

Република Македонија Универзитет Гоце Делчев Штип – Воена академија – Генерал Михајло Апостолски Скопје – придружна членка

DIRECTORATE GENERAL FIRE SAFETY AND CIVIL PROTECTION – DGFSCP – Бугарија

ДУЦОР „Партенија Зографски“ – Република Северна Македонија

IT SOLUTIONS FOR ALL – Шпанија

ООУ Стив Наумов – Република Северна Македонија

204.349€

Цел – развивање национални стратегии за зајакнување на јавното образование и издигнување на свесноста за намалување на ризик од катастрофи за деца, млади и лица со пречки во развојот.

Задачи:

- Подобрување на методологијата за обука за намалување на ризик од катастрофи за деца, млади и лица со пречки во развојот со употреба на ИТ алатка.

- Поинклузивна подготвеност на општеството за катастрофи вклучувајќи ги и децата, младите и лицата со пречки во развој.

- Подобрување на прекуграничната и макрорегионалната соработка за спречување на катастрофи.

- Креирање вебсајт со линкови до материјалот за обука.

2019-1-MK01-KA201-060457

KA201- Размена

Зајакнување во акција

СОУ Кузман Јосифовски – Питу, Прилеп

Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi – Турција

LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI – Романија

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – Литванија

Rigas Imantas vidusskola – Латвија

Escola de Comércio do Porto - Португалија

153.560€

 

Цел -

Задачи:

- Учениците стануваат свесни за различните видови на вештини релевантни за нивната идна кариера.

- Подобрена креативност, комуникација и соработка, критичко мислење, решавање на проблеми

- Вештини како носење одлуки, метакогниција, учење да учи, граѓанство, животни и кариерни вештини, лична и општествена одговорност, културна свесност, меѓучовечки и меѓукултурни вештини

- Различни можности за работа/студирање

- Предности и слабости на пазарот на труд

- Свесност за меѓукултурните разлики

- Добри вештини за комуникација и соработка

- Подобрување на нивниот говорен англиски

- Подобрување на нивната информациска и ИКТ писменост

- Претприемачки вештини

- Подобро разбирање на граѓанството/ демократијата на ЕУ,

- Наставниците се свесни колку се важни методите

- Подобрени наставни техники и алатки со користење иновативни методи и дидактички стратегии

- Подобрена ИКТ способност

- Влијание врз партнерските училишта

- Зголемена соработка со бироа за вработување, стопански комори, локални компании итн.

- Негување на меѓународна соработка

- Други училишта ќе ги користат производите

2019-1-MK01-KA229-060272

KA229

„Градење иднина“ – Културна интелигенција: Суштинската интелигенција за 21 век

Детска градинка Срничка - Скопје

Djecji vrtic Djecji svijet – Хрватска

Tselodnevna Detska Gradina "Parvi Iuni"- Бугарија

Istituto Comprensivo G. Nosengo – Италија

Agrupamento de Escolas de Valadares - Португалија

140.250€

 

Цел – развивање базични вештини за деца во социјално-емотивен домен преку културна разновидност.

Задачи:

- Да им помогне на наставниците да го идентификуваат нивното базично знаење за културната разновидност, да обезбеди стратегии за подобрување на перформансите низ културите.

- Подобрување на културната интелигенција и обезбедувњае алатки за работа со различни култури

- Стратегии и совети за креирање инклузивна средина во училницата.

- Изготвување на водич за едукатори со активности базирани на игри (прибор за едукатори за рано детство).

- Подобрување на приодот кон маргинализираните групи во програмата за ран детски развој

2019-1-MK01-KA229-060301

KA229

Технолошки зајакнато основно училиште

Основно училиште Елпида Караманди Битола

Szkola Podstawowa nr 2 w Proszowicach – Полска

Timur Sarrafoglu Ilkokulu – Турција

CEIP SAN ANTONIO - Шпанија

122.220€

 

Цел – подобрување на квалитетот и ефикасноста на образованието, учењето и обуката со Mimio Teach

Задачи:

- Обезбедувње можност за заедничко работење на кадарот и учениците при развивање на нови методи

- Развивање на клучни доживотни вештини и разбирање на ралични култури заедно со учење на јазици.

2019-1-MK01-KA229-060465

KA229

Соочување со ИКТ предизвици

СОУ Кузман Јосифовски-Питу Прилеп

Budapesti Gépészeti SZC Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája – Унгарија

Escola Secundária Alves Martins – Португалија

Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi – Турција

Srednja ekonomska skola Sombor - Србија

145.041€

Цел – подобрување на практичното знаење (оспособени со вештини за користење ИКТ) во училницата.

Задачи:

- Учениците ќе стекнат дигитални вештини, подобрени професионални и јазични вештини, комуникација, интеракција, меѓукултурен дијалог

- Наставниците ќе ги подобрат лидерските способности, организациските вештини и способноста за решавање проблеми

- Подобрен англиски јазик

- Подобра кохезија во училиштата

- Подобрени вештини за раководење проекти од Еразмус + програмата

2019-1-MK01-KA202-060311

KA202

Развивање на професионални курсеви за одржливо управување со водите

Градежен институт Македонија – Скопје

Приватна научна институција, Институт за истражување во животна средина, енергетика и градежништво, Скопје – Република Северна Македонија

UNIVERSIDADE DE LISBOA – Португалија

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA SA – Шпанија

UNIVERZITET U BEOGRADU - Србија

142.834€

Цел – едукација за професионалци инженери за одржливо управување со водите во согласност со националните и ЕУ политиките

Задачите се:

- Подобрени компетенции/ вештини за професионалците инженери за одржливо управување со водите;

- Развивање и имплементирање на нови и иновативни професионални курсеви за секторот води

- Надминување на разликите меѓу потребите за нови знаења, отсуството на образовни програми и предизвиците на организациите (приватни, јавни и НВО) за одржливо управувњае со водите.

2019-1-MK01-KA202-060265

KA202

Заеднички јазик за првите 1000 дена

Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ Скопје

Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија Скопје

MSH Medical School Hamburg GmbH – Германија

Dr. Pretis – Австрија

DUDU MELEK SABUNCUOGLU - Турција

59.989€

Цел – зголемување на знаењето и вештините за мултидисциплинарни професионалци во рок од 1000 дена

Задачи:

- Адаптирање на материјалите за обука на ICF за професионалци кои работат со многу мали деца и семејства.

- Зголемување на квалитетот на соработката преку воведување на заеднички јазик и усогласеност со тековните социо-политички процеси

- Модули за обука на ICF на македонски, германски и турски јазик за патронажни сестри, услуги за рана поддршка и професионалци во јасли кои работат со многу мали деца брз основа на постоечките материјали.

- Брз водич до ICF за професионалци за да се обезбеди дека сите релевантни професионалци се запознати и можат да го имплементираат ICF во секојдневниот живот.

2019-1-MK01-KA202-060404

KA202

ДОБРАТА ХРАНА Е ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕС Центар за обука - Скопје

INSIGNARE - ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO – Португалија

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL - Италија

113.795€

Цел – нов квалитет и приод за решавање на невработеноста, додавање на меѓународна вредност

Задачи:

1. Подобрување на вработливоста на учениците со помалку можности да добијат пристап до пазарот на труд.

2. Зајакнување на клучните компетенции во курикулумите за стручно образование во угостителската дејност.

3. Подобрување на пристапот до обука и квалификации за сите кон доживотно учење.

4. Подобрување на транспарентноста на вештините/ квалификациите за готвачи и пекари;

2019-1-MK01-KA202-060350

KA202

Концептуален модел за кариерно советување за зголемување на ИКТ претприемачки вештини на учениците во средните стручни училишта

Здружение за поддршка на економскиот развој – локална акциона група - Кочани

Средно општинско училиште Ѓошо Викентиев п.о. Кочани – Република Северна Македонија

Фондација CEED Македонија

Lucera d.o.o. – Хрватска

Tehnicka skola Daruvar – Хрватска

Alternative Innovative Development - ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA – Грција

ESPERINO EPAL THIRAS - Грција

138.348€

 

Цел – зголемување на вештините/компетенциите на наставниците во стручното образование и обука за извршување на целосен процес на менторство

Задачи:

1. Креирање на мултидисциплинарен концептуален модел за кариерно советување

2. Креирање стратегиски акциски план за соработка;

3. Подобрување на вештините за тимска работа на студентите;

4. Споделување на најдобрата практика преку еТвининг модул.

2019-1-MK01-KA203-060269

KA203

Пристапно и дигитализирано културно наследство за лица со пречки во развојот

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE – Словенија

ARTIFACTORY – Грција

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - Италија

236.634€

Цел – креирање стратегиско партнерство во високото образование за споделување на иновативни практики во дигитализацијата на културното наследство и неговата пристапност за лица со пречки во развојот.

Задачи:

• Дигитализација на културното наследство во формати пристапни за сите, овозможувајќи онлајн учење, учење на далечина и доживотно учење.

• Подобрување на квалитетот и извонредност во иновациите преку транснационална соработка.

• Промовирање на културното наследство меѓу лицата со пречки во развојот и подобрено ниво на клучни компетенции и вештини.

• Креирање на иновативни начини за споделување на ефективни методи во учењето и признавање на културата и историјата за луѓето со помалку можности;

• Еднаквост во учењето култура и историја и инклузија на лицата со помалку можности;

• Социјална и образовна вредност на европското културно наследство;

• Промовирање и зајакнување на знаењето и прифаќањето на различноста во општеството.

2019-1-MK01-KA203-060450

KA203

Вградување на платформа за соработка за усовршување и вмрежување кон одржливи градови

Универзитет Американски колеџ Скопје

Приватна научна институција, Институт за истражување во животна средина, енергетика и градежништво, Скопје – Република Северна Македонија

 

135.184€

 

Цел – креирање мрежа на академска средина како предизвик на наследените инертни вискобразовни модели што ќе резултира со методологија за одржливи градови.

Задачи:

- Да се вклучи во наставните планови и програми во форма на редовни или изборни курсеви во постдипломската програма

- Обебедување надополнети практични искуства од други две партнерски институции (ИЕГЕ Скопје и Чешката фондација за еколошко партнерство Брно)

2019-1-MK01-KA204-060319

KA204 Иновации

Платформа за иновации во органското земјоделство

Форум Центар за стратегиско истражување и документација - Скопје

Прва задруга на потрошувачи на органска храна НАША ДОБРА ЗЕМЈА Скопје – Република Северна Македонија

BULGARIAN SCHOOL OF POLITICS DIMITRY PANITZA – Бугарија

NGO "Eko-Zadar" – Хрватска

Македонија експорт– Република Северна Македонија

National Association for Organic Agriculture Serbia Organica - Србија

123.696€

Цел – промовирање иновации во областа на органското фармерство и зголемување на вработеноста со менување на квалитетот на раководењето во секторот на органско земјоделство.

Задачи:

- Основна студија со статистички податоци за потенцијалите за органско фармерство во Македонија

- Обуки со субјекти кои обезбедуваат курсеви за образование за возрасни;

- Практичен прирачник за органско фармерство

- Креирање органски курикулум

- Изготвување на две упатства (прирачника) за органско фармерство и маркетинг и брендирањето како алатка

2019-1-MK01-KA204-060467

KA204 Иновации

Пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид

Мрежа за доживотно учење - Тетово

ASOCIATIA BABILON TRAVEL – Романија

IT SOLUTIONS FOR ALL - Шпанија

95.182 €

Цел –патувањето за слепи лица и лица со оштетен вид да се направи пристапно и безбедно и да се подобри квалитетот на животот на овие лица низ цела Европа.

Задачи:

- Иновативни приоди за пристапување до безбедно и сигурно патување за лица со оштетен вид;

- Подобрено ниво на клучни компетенции и вештини преку неформална едукација, патување и обука;

- Олеснување на меѓугенерациски трансфер на знаење;

- Методологии и постапки за оценување, вградување на сите форми на учење и олеснување на признавањето на стекнатите вештини/ компетенции;

- Меѓународна димензија на неформалното образование и обука меѓу прогамските земји;

- Планирање прогресивна промоција на резултати од проекти што води до системско влијание.

2019-1-MK01-KA204-060313

KA204 иновации

Социјален поврат на инвестиција: Зајакнување на знаењето и вештините за социјален ефект

Друштво за консалтинг, обука, едукација и еколошки консалтинг Идеја О.К. ДООЕЛ Скопје

WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN – Австрија

UNIVERZA V LJUBLJANI – Словенија

Стопанска комора на Северозападна Македонија

BUSINESS INFORMATION AND CONSULTING CENTRE SANDANSKI ASSOCIATION - Бугарија

104.518 €

Целта на проектот е да се издигне свеста и разбирањето за социјалниот поврат на инвестицијата како приод за мерење на ефектите, да се унапреди базата на докази за ефектите креирани од социјалните претпријатија, непрофитните организации, јавните институции и компании, и да се подобри транспарентноста во поглед на известувањето за нивниот ефект.

Оваа цел ќе се постине преку конкретни задачи:

- да обезбеди – развие, тестира и пилотира – иновативна програма за образование и обука базирана на проценка на реалните потреби на вработените, како и на организациските практики во врска со практикувањето на социјалниот поврат на инвестицијата;

- да креира и пилотира образовна ИКТ платформа за континуирано и самоупатувачко учење/ процес на обука.

2019-1-MK01-KA204-060475

KA204 Размена

Рурално органско одржливо претпријатие

Impact Hub Скопје

SKRIVNOSTNI OTOK DRUZBA ZA PODJETNISTVO IN SVETOVANJE DOO SO P – Словенија

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – Грција

Heartbeats Innovation and Communication GesbR – Австрија

 

 

71.206 €

Цел – воспоставување партнерство за градење капацитети, одржливи органски бизниси и користење на медиуми.

Задачи:

- Обраќање до органските производители да инспирираат стартапи и до претприемачите да го прифатат овој концепт

- Промовирање на концептот на возрасни невработени лица како потенцијална алатка за вработување

- Градење мрежи за повеќе да се научи за развивање на бизнисот на органските претпријатија, онлајн брендирање и за расположливите медиумски ресурси,

- Нови начини на стекнување вештини, алатки и рамки до следното ниво.

Назад