Резултати за Грундвиг Подготвителни посети и Грундвиг Обука на работно место

Националната агенција ги објави резултатите за рокот 17 Јануари 2013 за Обука на работно место како и за рокот 31 Јануари 2013 за Подготвителни посети.  

Назад