Резултати за Комениус Подготвителни посети и Комениус Обука на работно место за 2013

Националната агенција ги објави резултатите за рокот 17 Јануари 2013 за Обука на работно место како и за рокот 31 Јануари 2013 за Подготвителни посети

Назад