Соопштение до сите организации во Македонија во кои има волонтери преку МвА - Акција 2 -

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС,  да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк.

Сите податоци треба да се достават на е-маил: info@na.org.mk најдоцна до 18 јули (петок) 2014 година.

По обработка на податоците организациите по е-маил ќе ги добијат сите детали за обуките кои ќе бидат организирани од НА за ЕВС волонтерите во Македонија.      

Назад