СОСТАНОК НА ОДБОРОТ НА СТРАТЕГИСКО ПАРТНЕРСТВО „Youth@Work" ВО ИСТАНБУЛ

tl_files/docs/eplus/2018/Images/noe2018/turkey/image002.jpgПеток, 9 ноември 2018 година

Водечката група на Стратегиското партнерство „Youth@Work" од 5 до 8 ноември 2018 година, одржа состанок во Истанбул, Турција.

Претставниците од Македонија, директорката на Националната агенција, г-ѓа Лидија Димова и претставникот на Стратегиски партнерства од полето на млади, г.  Јовица Митевски учествуваа во изработување на работниот план за 2019 година, основање на национални консултативни групи и истражувања во регионите на партнерствата за зголемено вработување кај младите и развивање на компетенции за вработливост со преку синергија на Јутпас, „EntreComp" и „DigComp" моделите.

Националната агенција од Македонија, од јули 2018 година, е полноправен член во одборот на Стратегиско партнерство „Youth@Work", составено од 12 национални агенции и 3 САЛТО ресурсни центри. 

Иницијативите за вклучување во партнерството ќе бидат тековно објавени за сите чинители во областа на вработливост и вработување.

tl_files/docs/eplus/2018/Images/noe2018/turkey/image003.jpg

Назад