ТАС настан: Кон колаборативна пракса 2018 - Форум за еколошката димензија на социјалното претприемништво

Семинар

27 ноември - 1 декември 2018 година Будимпешта, Унгарија

'Кон колаборативна пракса' Форумот е крос-секторски настан кој го истражува потенцијалот на младинската работа, како и Еразмус плус со цел да го поттикне социјалното претприемништво меѓу младите луѓе.

Заедницата 'Колаборативна пракса' (ККП) ја зголемува и инспирира областа на социјалното претприемништво и иновации откако првата конференција произлезе од Малме, Шведска во 2015 година. Второто издание на ККП-форумот, фокусирајќи се на социјалните иновации и претприемништвото, се одржа во прекрасниот град Лече, Италија во 2016 година. Третото поглавје следеше во Ливерпул Обединетото Кралство, на почетокот на 2018 година, кое се обиде да порасне и да соработува понатаму преку размена на идеи во секторите за млади и стручно образование. Сега ви е ред да се приклучите на заедницата на четвртиот ККП Форум кој ќе се одржи во Будимпешта, Унгарија. Фокусот на ова издание ќе биде свеста за животната средина во социјалното претприемништво. Целиот настан е под влијание на нејзината тема, еколошката свест - вклучувајќи избор на сајтови, компилација на менија, паузи за кафе и материјали што ги користиме. Ние веруваме дека е важно да покажеме дека секогаш постои можност да изберете еколошка опција. Цел и пристап на проектот ККП: Целта на проектот ККП е да се изгради меѓународна мрежа на истомисленици, проекти, идеи и искуства од социјалното претприемништво, со посебен акцент на можностите на Еразмус плус. ККП-форумот е можност да дискутираат за идните патишта за социјално претприемништво, да истражуваат нови можности и да изградат меѓусекторска платформа за соработка за иновативни проекти и иницијативи. Претстојниот Форум ќе биде средба и размена, поттикнување на меѓусекторска соработка и градење на партнерства меѓу формалните и неформалните сектори на Еразмус плус, како и (социјалниот) бизнис за се што е поврзано со социјалното претприемништво и претприемничкото учење, со посебен акцент на животната средина и екологија. Врз основа на пристапи за неформалното учење кои го охрабруваат вашето активно учество со простор за размена на добри практики и изразување на себе, форумот ќе биде возбудлива мешавина од експертски инпути, интерактивни работилници, групни тренинг сесии, теренски посети и многу повеќе. Новина на ова поглавје на ККП Форумот е воведувањето на методот на групен тренинг. Оваа сесија ви нуди неограничени можности да го откриете социјалниот претприемач во вас. Професионални групни тренери ќе го поддржат вашиот вистински индивидуален развој со помош на другите на дадени теми ќе се појават на конференцијата во моментот од вас. Повеќе информации за проектот и претходните изданија може да се најдат на веб страницата http://www.TCPcommunity.eu/.

 

Целите на ККП 2018 Форумот се:

1. Да се поттикне меѓусекторска соработка и градење на партнерства меѓу актерите на екосистемот за социјално претприемништво;

2. Да се подигне свеста и да се промовира еколошката димензија на социјалното претприемништво;

3. Да понуди можност за вмрежување и споделување идеи, алатки, методи, предизвици и добри практики;

4. Да се користи социјалното претпријатие како начин да се поттикнат и да се овозможи на младите луѓе да ги одржат своите претприемачки животни вештини;

5. Да се поттикне креативност, иновативност, учество, разновидност и социјална вклученост на младите луѓе;

6. Да се обезбедат информации за Еразмус и други можности за поттикнување на социјалното претприемништво.

Место и времетраење

Настанот ќе се одржи во Европскиот младински центар во Будимпешта, Унгарија, од 28 до 30 ноември 2018 година (три работни дена). Учесниците ќе треба да пристигнат на 27 ноември попладне и да заминат наутро на 1 декември.

Целна група;

Ние бараме 80 учесници со следните професионални средини: здруженија на задруги; вработување, претприемништво и услуги за поддршка на социјални иновации (стопански комори, инкубатори, акцелератори, банки, социјални капиталисти и сл.); претставници на формалното образование; фондации; претставници на локалната и регионалната администрација; креатори на политики; истражувачи; (социјални) претприемачи; младински работници.

 

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 16 октомври 2018 година до 12.00 часот (пладне).

На следниов линк

За да аплицирате на овој повик, Ве молиме пополнетата апликација (скенирана со печат и потпис) со назнака „Кон Колаборативна пракса 2018“ испратете ја најдоцна до 16.10.2018 година 12.00 (пладне) на следниве електронски адреси:

-          tca@na.org.mk

-          Jovica.mitevski@na.org.mk          

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

  • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
  • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
  • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 3 лица да земат учество на овој меѓународен тренинг.

Едно лице треба да биде претставник на невладина организација која работи на полето на млади во Македонија.

Две лица треба да бидат претставници на институции/организации од стручно образование и/или високо образование кои ќе земат учество на настанот.

Назад