ТАС Настан: ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОД СТРАТЕГИСКОТО ПАРТНЕРСТВО „МЛАДИ НА ДЕЛО“

Конференција-симпозиум-форум

25-29 Јуни 2019 Истанбул Турција

Оваа меѓусекторска конференција, која ги опфаќа и прашањата и можностите за вработување на младите и претприемништвото, е главниот настан на Youth@Work Partnership во 2019 година. Акцентот на конференцијата ќе биде на соработката помеѓу провајдерите за формално и неформално образование (младинска работа), вработувањето, социјалниот и деловниот сектор, (социјалните) претприемачи и други засегнати страни. Ќе ги прикаже достигнувањата, препораките, добрите практики, како и идните планови инспирирани од резултатите од конференцијата што ќе ги разгледаат од страна на партнерството „Млади на работа“. 

ТЕМА:

Младинско вработување и претприемништво

Во 2018 година, конзорциум од 11 Еразмус + Национални Агенции и 4 Ресурсни центри SALTO-YOUTH одлучија да преземат нов пристап за поддршка на вработливоста и претприемништвото меѓу младите и професионалците. Оттаму, тие започнаа Стратешко партнерство на „Млади на работа“ за вработување и претприемништво на млади, со цел подобро да се справат со овие области со заедничко работење, базирано на заедничка стратегија.

ЦЕЛИ:

 1. Да ги информира учесниците за „Млади на работа“и неговата улога во вработувањето и претприемништвото на младите.
 2. Да ги поврзат професионалците за формално и неформално образование со креаторите на политиката и актерите во деловниот сектор, со цел да разговараат за можностите за обликување на иднината.
 3. Да се ​​идентификуваат и да се разгледаат начините за премостување на празнините помеѓу работодавачите и младата работна сила преку меѓусекторска соработка
 4. Да ги фатиме и да ги предвидиме трендовите за вработување и претприемништво.
 5. Да скицираат патоказ за имплементација на резултатите од конференцијата.
 6. Да ги соопштат достигнувањата, акционите планови и препораките од партнерството „Млади на работа“.

Критериуми за учество на апликантите:

-          Искусни младински работници претставници на младински организации

-          Професионалци кои работат во полето на младинскиот сектор:

 • Претставници од институции кои работат на младинските политики
 • Тренери и обучувачи во полето на младинска работа
 • Претставници од полето на наука и истражување

Учесниците треба да бидат посветени на методи на учење и контрибуција за нови иновативни иницијативи и развој, со цел подобрување на младинската работа.

Настанот ќе се одржи од 25 до 29 јуни 2019 година во Истанбул, Турција

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 31 март 2019 година на следниов линк: 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-kick-off-conference.7830/ 

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);

Самиот учесник (индивидуално) обезбедува 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени обуки, може да биде побарана  контрибуција за сместувањето.

Назад