ТАС Настан: UPS & DOWNS – ПОДДРШКА НА ЕМОТИВНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ ЕВС ВОЛОНТЕРИ

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/tallinneena.jpgТренинг курс

18-23 март 2018 | Естонија

Тренингот ќе ги насочи учесниците кон подобар квалитет во поддршка на емоционалната благосостојба на ЕВС волонтерите и разбирање на полето на менталното здравје и нејзиното значење за сите.

Европската Волонетрска Служба (ЕВС) е искуство за збогатување, помагајќи им на младите да ги развијат своите лични квалитети и да им овозможат да го променат својот живот.

Од друга страна, ЕВС може да биде многу предизвикувачко искуство, вклучувајќи ги и тешките денови, непријатност и стресови, што може да резултира со психолошки потешкотии.

Со цел да ги поддржиме волонтерите во нивниот личен развој, забележуваме дека постои потреба од основите на менталното здравје и градењето на капацитетите за поддршка на волонтерите во нивната емоционална благосостојба.

Постои забележителна потреба да се зголеми свеста на организациите за оваа тема, подготвеноста да бидат домаќини на различни волонтери и капацитет за поддршка на волонтери во различни аспекти од нивниот живот за време на ЕВС.

Целна група на овој курс за обука: сите организации од Европската доброволна служба (Еразмус + волонтерски проекти) кои поддржуваат благосостојба на волонтерите за време на нивната служба (надзорник, ментор, координатор итн.) Од организациите кои испраќаат, домаќини и координираат.

ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИ:

 • Ментори и лица кои работат со волонтери
 • способни да работат на англиски јазик.
 • можност да присуствуваат на целото времетраење на обуката.
 • најмалку 18 години. 

ЦЕЛИ:

 • да ги препознае најважните знаци на проблеми со менталното здравје и меѓучовечките конфликти;
 • да покажат знаење за различните пристапи кон конфликтот;
 • ги опишуваат првите чекори за поддршка на менталното здравје и справување со меѓучовечки конфликти;
 • спроведување активно слушање, адекватност, поддршка на повратни информации и разрешување конфликти;
 • Ги идентификува границите на нивната сопствена улога во поддршката на проблемите со менталното здравје;

Ќе се работи на развивање на внатрешната подготвеност на учесниците преку зајакнување на нивната доверба и благодарност кон менталното здравје. Учесниците ќе бидат посигурни, мотивирани и отворени за пристап кон менталното здравје на другите.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Овој курс за обука може да има силни позитивни несакани ефекти врз вашите лични односи и може да влијае на други елементи од вашиот живот, а не само поврзани со ЕВС.

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Настанот ќе се одржи од 18-23 март 2018, Естонија.

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 10јануари 2018 година на следниов линк:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ups-downs-supporting-emotional-well-being-of-evs-volunteers.7009/

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
 • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 лица да земет учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на невладина организација која работи на полето на млади и кои работат со волонтери (ЕВС, волонтерски активности).

 

Назад