Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2019 година

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2019 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука

6.271.284

Млади

448.181

Транснационални активности за соработки ТАС

54.000

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

56.594

ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+

6.830.059

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МЛАДИ

Клучна акција 1

4.014.742

Клучна акција 1

285.248

Клучна акција 2

2.256.542

Клучна акција 2

141.401

/

/

Клучна акција 3

21.532

ТАС

30.000

ТАС

24.000

Вкупно

6.301.284

Вкупно

472.181

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Училишно образование

КА1

КА2

Вкупно

263.955

924.800

1.188.755

 

Високо образование

КА1

КА2

Вкупно

2.469.660

450.000

2.919.660

 

Стручно образование и обука – ВЕТ

КА1

КА2

Вкупно

1.218.692

441.742

1.660.434

 

Образование за возрасни

КА1

КА2

Вкупно

62.435

440.000

502.435

 

Млади

КА1

КА2

КА3

Вкупно

285.248

141.401

21.532

448.181

Транснационални активности за соработки ТАС

Училишно образование

Стручно образование и обука

Образование на возрасни

Млади

Вкупно

10.000

10.000

10.000

24.000

54.000

КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

10.883

ENI EAST

4.034

TOTAL RUSSIA

4.925

ASIA

10.340

MIDDLE EAST

1.269

LATIN AMERICA

3.291

SOUTH AFRICA

952

EDF/ACP

2.444

IPA WESTERN BALKANS

13.116

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.799

INDUSTRIALIZED ASIA

2.541

Вкупно

56.594

 

БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

*изразен во евра

Рок: 05.02.2019

KA1

КА101 – Училишно образование

263.955

КА102 – Стручно образование и обука

1.218.692

КА103 – Високо образование

2.469.660

КА104 – Образование на возрасни

62.435

КА105 Млади – Младинска размена

69.886

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

29.951

KA2

КА205 – Млади – Стратешки партнерства – иновации

63.630

KA3

КА347 – Млади – Структурен дијалог

7.536

 

Вкупно

4.185.745

Важно: Во однос на акцијата КА1 Млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

 

КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

10.883

ENI EAST

4.034

TOTAL RUSSIA

4.925

ASIA

10.340

MIDDLE EAST

1.269

LATIN AMERICA

3.291

SOUTH AFRICA

952

EDF/ACP

2.444

IPA WESTERN BALKANS

13.116

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.799

INDUSTRIALIZED ASIA

2.541

Вкупно

56.594

 

Рок: 21.03.2019

KA2

КА201 – Училишно образование – Стратешки партнерства

462.400

КА229 – Училишно образование – Стратешки партнерства – училишно размени

462.400

КА202 – Стручно образование и обука – Стратешки партнерства – иновации

441.742

КА203 – Високо образование – Стратешки партнерства – иновации

450.000

КА204 – Образование на возрасни – Стратешки партнерства – иновации

352.000

КА204 – Образование на возрасни – Стратешки партнерства – размена на добри практики

88.000

 

Вкупно

2.256.542

 

Рок: 30.04.2019

КА1

КА105  – Млади  – Младинска размена

69.886

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

29.951

КА2

КА205  – Млади  – Стратешки партнерства – размена на добри практики

14.141

КА3

КА347 – Млади

7.536

 

Вкупно

121.514

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

Рок: 01.10.2019

КА1

КА105 – Млади  -Младинска размена

59.902

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

25.672

КА2

КА205  – Млади  – Стратешки партнерства – иновации

63.630

КА3

КА347 – Млади

6.460

 

Вкупно

155.664

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

Официјални апликациски формулари за Еразмус+ 2019

Аплицирањето за децентрализирани акции на Еразмус+ Програмата наведени подолу ќе се реализира со користење на апликациските веб формулари кои што се достапни на следниот линк.

*) Соопштение за потенцијалните апликанти од 21 јануари 2019 година: Поради технички проблеми со онлајн системот за поднесување на апликации, а со цел да се даде доволно време на потенцијалните апликанти да го достават своите апликации преку онлајн системот, рокот за аплицирање 05 февруари 2019 година се пролонгира за седум дена. Апликациите чии рокови за аплицирање иницијално беа 05 февруари 2019 година ќе може да се поднесат најдоцна до 12 февруари 2019 година, во 12.00 часот (пладне) по централно европско време.

Акредитации (отворено аплицирање во текот на 2019 година):

Мобилности за учење на индивидуи: Мобилност на индивидуи во областа на образование, обука и млади

Соработка за иновација и размена на добри практики: Стратешки партнерства во областа на образование, обука и млади

Поддршка за реформи на политиките: Проекти Младински дијалог

 

Прирачници и упатства:

Translate »