These are the Draft version of the documents and are strictly informational.

Официјалните документи ќе бидат објавени по нивното објавување од страна на Европската комисија.

Обрасци на апликациски формулари – нацрт (драфт) верзија

Клучна акција 1 (КА1) – Мобилност за учење на индивидуи

Клучна акција 2 (КА2) – Соработка за иновација и размена на добри практики

Клучна акција 3 (КА3) – Поддршка за реформи на политиките


Сите апликанти мора да бидат регистрирани во системот за регистрација и порталот за корисници на Европската Комисија:

Упатство за регистрација за во системот за регистрација и порталот за корисници на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+

In the context about the participation of Switzerland in the Erasmus+ programme, please consult the announcement of the European Commision