tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Одржана обука за креатори на содржини во ЕПАЛЕ

Четврток, 10 октомври 2019 година 

На 9 октомври 2019 година, во рамките на ЕПАЛЕ Националниот сервис за поддршка беше одржана една од циклусот обуки за креатори на содржини во ЕПАЛЕ.

Главните аспекти на оваа обука беа: презентирање на основните функционалности на ЕПАЛЕ, можностите за работа со различните алатки и начините на соработка.

Повеќе...

Одржан Воведен состанок за добитниците на грантови за стратегиски партнерства во стручно образование и обука и образование за возрасни

Четврток, 10 октомври 2019 година

На 7 октомври, во просториите на Националната агенција, се одржа Воведен состанок за добитниците на грантови во акциите КА202 и Ка204, од Повикот 2019 година.

Заедничката средба на претставници од повеќе од 8 различни институции овозможи размена на искуства и размислувања околу начинот на спроведување на проектите, добри практики и начини на обезбедување поголем квалитет.

Повеќе...

Учество на ЕПАЛЕ Конференција за социјални партнери

Четврток, 10 октомври 2019 година 

Во организација на Централниот сервис за поддршка, во Варшава, Полска, во периодот 1 до 2 октомври 2019 година се одржа ЕПАЛЕ Конференција за социјални партнери.

Настанот обедини повеќе од 220 претставници на Националните сервиси за поддршка, провајдери во образованието за возрасни, едукатори, донесувачи на одлуки, новинари и други лица со професионална улога во образованието за возрасни од повеќе од 38 држави.

Повеќе...

Неформален состанок за Национални агенции за примарни проверки

Четврток, 10 октомври 2019 година

Во периодот од 23 до 24 септември 2019 година, преставничките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Маја Колекеска и Љупка Ќуркчиева учествуваа на Неформалниот состанок за вработени во Нациналните агенции за примарни проверки.

Повеќе...

Неформален состанок на координаторите на Еразмус+ за образование на возрасни

Четврток, 10 октомври 2019 година 

Од 11 до 13 септември 2019 година, координаторите на Еразмус+ за образование на возрасни, учествуваа на неформалниот состанок на координаторите на Еразмус+ за образование на возрасни, што се одржа во Исланд.

Во многу неформална и интерактивна атмосфера, претставници на 27 Национални агенции кои работат во областа на образованието за возрасни, ги мапираа процедурите на НА и разменија различни практики на НА, кои се однесуваат на мониторингот на корисниците, како и упатства и поддршка за корисниците кои пишуваат финални извештаи.

Повеќе...

Бизнис состанок на директори на Националните агенции

Среда, 9 октомври 2019 година

Од 8 до 11 октомври во Хелсинки, Финска, претставничките од Националната агенција, директорката Лидија Димова и Снежана Симоновска, раководител на сектор, учествуваат на бизнис состанок на директори на Национални агенции за млади Еразмус+ и Европски солидарен корпус. 

Повеќе...

Инфо-ден Еразмус+ на Универзитет Гоце Делчев - Штип

Среда, 9 октомври 2019 година

На 8 октомври, по покана на претставници од канцеларијата за меѓународна соработка при Универзитетот Гоце Делчев – Штип, претставници од Националната агенција присуствуваа на отворен инфо-ден за прогармата Еразмус+ што се одржа во просториите на УГД – Кампус 2. 

Повеќе...

Регионален состанок на претставниците од регионите 2 и 5 на Асоцијацијата за Европската младинска картичка

Среда, 9 октомври 2019 година

Во периодот од 6 до 8 октомври 2019 година, во Софија, Бугарија, на работна средба се сретнаа претставници од регионите 2 и 5 заедно со Европската асоцијација за младинска картичка.

На состанокот се отвори дискусија за подобрување на соработката помеѓу партнерите во регионите 2 и 5 и размена на добри практики, препораките од првата средба која беше одржана во мај во Солун, Грција и следни чекори за проектот „Културни рути“ на Совет на Европа во соработка со EYCA.

Повеќе...

Состанок на директорите од Националните агенции за образование и обука за новостите и управување со новата програма

Среда, 9 октомври 2019 година 

На покана од Финската национална агенција за образование, од 1 до 3 октомври 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност претставувана од  директорката Лидија Димова и Јовица Митевски, од Одделение за стратегиски партнерства од областа на млади и структурен дијалог, учествуваа на состанок со координативната група составена од претставници на Националните агенции за образование и обука.

Повеќе...

Одржан инфо-ден на Европскиот универзитет

Вторник, 8 октомври 2019 година 

По покана од Европскиот универзитет, на 7 октомври, претставници од Националната агенција присуствуваа на инфо-ден за програмата Еразмус+ во свечената сала на Европскиот универзитет. 

На инфо-денот присуствуваа претставници од Националната агенција - Александар Богојевски, Милена Петрушевска, претставник од Фондација за дебата и едукација ИДЕА Југоисточна Европа, Горан Костовски, Еразмус координаторот, Верица Петрушевска, професори од ЕУРМ, студенти и административен кадар.  

Повеќе...