Фото галерија

Воведен состанок за грантирани апликанти од ЕРАЗМУС ПЛУС КА201 и КА202

Презентација на ЕРАЗМУС ПЛУС програмата во СУГС Орце Николов

Конференција Look Beyond, 10JUN2014 - Скопје

Потпишување на Меморандумот за разбирање за учество и имплементација на програмата ЕРАЗМУС ПЛУС 2014-2020

Научна конференција УКИМ

Презентација на Еразмус+ на СПУКМ - 16 мај 2014

Саем на образованието УКИМ 11 април 2014

Обука и советување за ЕРАЗМУС+ на Медицински факултет

Презентација на Еразмус+ во Р.Ј.Корчагин

Генерална конференција - ЕРАЗМУС ПЛУС 16 декември 2013

Инфо ден - Охрид, 22 ноември 2013

Состанок со високи претставници на Европската Комисија во просториите на Националната Агенција - 21 ноември 2013

Инфо ден - Скопје 21 ноември 2013

Инфо ден - Скопје 07 ноември 2013

Саем на студии во Франција - Скопје, Дом на АРМ - 08 ноември 2013

МОН - Конференција за печат 30 октомври 2013

Настан ИКТ иновациите и образованието - Скопје,21 октомври 2013

Млади во Акција - Воведен состанок за добитниците на гранд - 17 септември 2013

Прес конференција на Министерството за образование и наука - 19.08.2013

Учество на Националната агенција на Меѓународниот академски курс – 08 јули 2013 (Градежен Факултет - УКИМ)

Одржан воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“ – 10 јуни 2013

Ден на високото образование - Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје - 24 април 2013

Презентација на еТвининг и Комениус во Гимназија Гоце Делчев Куманово – 17 април 2013

Презентација на ЛЛП во Општина Аеродром – 13 март 2013

Презентација на секторската програма ЕРАЗМУС- 26 февруари 2013, Медицински Факултет Скопје

Презентација на ЛЛП во Неготино и Битола – 30 јануари 2013

Инфо-ден за програмата Доживотно учење - Велес, 26 декември 2012

Млади во акција, Contact Making Seminar 12 декември 2012

Доживотно учење, Инфо-ден Кичево, 10 декември 2012

Млади во акција, Инфо-ден Скопје 05 декември 2012

Инфо-ден за програмата Доживотно учење, Тетово 27 ноември 2012

Работна сердба - МОН, НА и Делегација на ЕУ во Македонија - 09 ноември 2012

Прес конференција и потпишување на Договор за грант со Министерство за здравство - 03 ОКТОМВРИ 2012

Работилница за корисници на грант од Леонардо да Винчи - 02 ОКТОМВРИ 2012

Воведен состанок за корисници на грант од Леонардо да Винчи - 19 ЈУНИ 2012

Презентација на ЕРАЗМУС на ФОН Скопје - 29 мај 2012

Презентација на ЕРАЗМУС во Тетово - 16 мај 2012

Презентација на ЕРАЗМУС во Штип - 15 мај 2012

Ден на високото образование - УКИМ Скопје 27 април 2012

Презентација на Леонардо да Винчи и Грундвиг на Филозофски Факултет Скопје - 20 март 2012

Презентација во ОУ Блаже Конески (КОМЕНИУС, ЕТВИНИНГ,СТУДИСКИ ПОСЕТИ) - МАРТ 2012

Презентација во ОУ Блаже Конески - 16 февруари 2012

Презентација Млади во акција - Скопје 01 март 2012

Презентација ЛЛП во Партение Зографски Скопје - 17 јануари 2012

Презентација на Леонардо да Винчи и Комениус - Штип, 10 јануари 2012

Презентација на Грундвиг на Универзитет Трето Доба - 23 декември 2011

Презентација на Леонардо да Винчи во АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје, 21 декември 2011

Презентација на Еразмус на УКЛО Битола

Презентација во ОУ 11-ти Октомври Скопје

Презентација во ОУ “Страшо Пинџур” Неготино

Работилница за Еразмус координатори

Инфо ден во Штип

е-Твининг семинар во Скопје

Европски ден на волонтерството

Инфо ден во Кичево

Инфо ден во Струмица

Инфо ден во Гостивар

Инфо ден во Тетово

Инфо ден во Дебар

Инфо ден во Струга

Комениус инфо ден во Битола

Посета на противпожарната единица

Инфо ден во Свети Николе

Саем за франковонски студии

Инфо ден во Штип

Инфо ден во Прилеп

Инфо ден во Кавадарци

Инфо ден во Делчево

Инфо ден во Битола

Инфо ден во Кочани

Контакт семинар во Охрид

Посета на Јан Фигел

14-то Биенале

Комениус инфо ден