17 март 2014 - Краен рок за поднесување на апликации за мобилност на индивидуи во областа на образование, обука и млади (сите)-Клучна акција 1

17-03-2014

17 март 2014 е краен рок за поднесување на апликации за Мобилност на индивидуи во областа на образование, обука и млади (сите) како дел од Клучната акција 1. Повеќе за КА1 можете да најдете на http://www.na.org.mk/index.php/mk/klucna-akcija-1.html, а соодветен апликациски формулар (нацрт верзија) може да се симне од следниве линкови:

Назад