20.03.2012 (Вторник) | Презентација на Комениус и еТвининг во ОУ Блаже Конески Скопје

20-03-2012 - 21-03-2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со ОУ „Блаже Конески“ од Скопје, на 20 март 2012 во 14.00 часот ќе одржи презентација за секторската програма Комениус (општо образование) и акцијата Етвининг како дел од Програмата доживотно учење. На настанот ќе бидат претставени и објаснети можностите што ги нуди Програмата за доживотно учење преку Комениус и еТвининг за професионалниот развој на наставниците и соработката на меѓународен план за македонските училишта. 

Назад