30.03.2012 (Петок) | Краен рок за првиот циклус за поднесување на апликации за акцијата Студиски посети

30-03-2012 - 31-03-2012

30 март 2012 е краен датум за првиот рок за поднесување на апликации за акцијата Студиски посети!

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува повик за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Рокови за аплицирање:

Прв рок за алицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Септември  до Фебруари 2013:
Почеток на рок за аплицирање:     9 Фебруари 2012
Краен рок за аплицирање:         
      30 Март 2012

Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2013  до Јуни 2013:
Почеток на рок за аплицирање:            23 Јули 2012
Краен рок за аплицирање во:             12 Октомври 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавуваПрограмата  2012-13 за акцијата СтудискиПосети. 

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN 

tl_files/galerija/bg_cedefopLogo.gif 

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате водичот за апликанти DOC | PDF.  

Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

Назад