31 декември 2018: Краен рок за аплицирање за акредитација на младински организации

31-12-2018

tl_files/docs/eplus/epdocs/App-Forms-2018/Dznapshot_ka110.png31 декември 2018 / 11:59часот: Краен рок за аплицирање за акредитација на младински организации  во рамките на повикот Еразмус+ 2018.

Акредитации на младински организации:  Ве молиме посетете го линкот https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ за да поднесете апликација за акредитација на високообразовни институции. Упатството за поднесување КА110 апликација е достапно на следниот линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

Назад