ИНФО ДЕН НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ СКОПЈЕ

4 март 2019 година

Претставници од Националната агенција одржаа инфо ден за програмата Еразмус+, КА103, КА107 и КА203, Европас, Евридика, Еврогајденс и Студирај во Европа пред наставниот кадар, административниот кадар и студентите на воената академија „Михаило Апостолски“ во Скопје.

Како нови носители на Еразмус чартер претставниците на воената академија беа целосно запознаени со правилата и процедурите на програмата Еразмус+.

Инфо денот на воената академија се одвиваше во интерактивна атмосфера помеѓу претставниците на Националната агенција и присутните.

tl_files/docs/eplus/2019/photos/mar/va/IMG-ca675b229217f36542539739e9018e1e-V.JPG

tl_files/docs/eplus/2019/photos/mar/va/IMG-cfefc6fbd98e5565dbf0510bc3c2fed9-V.JPG

tl_files/docs/eplus/2019/photos/mar/va/IMG-daa2dfb2797a81ffa5f47a789bb2d559-V.JPG

Назад