ОДРЖAН СОСТАНОК ЗА ПОГЛАВЈЕТО 26 - ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДИ И КУЛТУРА

Среда, 13 март 2019 година

На 12 март, во Брисел, се одржa објаснувачки состанок за Поглавје 26 - Образование, млади и култура.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност беше дел од состанокот со своите претставнички: г-ѓа Снежана Симоновска, раководител на Сектор за индивидуални мобилности од областа на образованието, обука и младии Лулеса Илјази, раководител на Сектор за стратешки партнерства од областа на образованието, обука и млади.

На состанокот беа презентирани релевантни акти за секоја област од страна на претставници на службите на Европската комисија за Поглавје 26- Образование, млади и култура.

tl_files/docs/eplus/2019/photos/mar/brussels14/53486498_446305522578477_4078934607129477120_n.jpg

tl_files/docs/eplus/2019/photos/mar/brussels14/53731952_884238038580754_207445348438769664_n.jpg

Назад