Презентација на Еразмус+ и придружните мрежи во ОУПУ „Маца Овчаровска“

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUN2018/veles/IMG_6256.JPGПонеделник, 11 јуни 2018 година

Одржани презентации во ОУПУ „Маца Овчаровска“

На 8 јуни се одржаа презентации за европските образовни мрежи и Еразмус + програмата во ОУПУ „Маца Овчаровска“, во Велес, од страна на вработени лица на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на кои присуствуваа директорката, наставници и стручна служба од училиштето.

Во рамките на презентациите најпрво беа опфатени европските образовни мрежи: Еврогајденс, Европас и е-Твининг, а потоа учесниците беа запознати со Еразмус + програмата, по што се разви повеќечасовна дискусија на која се разговараше за сите постапки, детали кои им беа нови и непознати на присутните.

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUN2018/veles/IMG_6257.JPG

Назад