tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Презентации за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс

Четврток, 28 ноември 2019 година

На 27 ноември се одржаа презентации за европските образовни мрежи Европас и Еврогајденс во ООУ Ацо Шопов во Радишани.

Претставничката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Анабела Насковска, која воедно е вработена во Европас центарот при Националната агенција, ги презентираше европските образовни мрежи пред одделенските и предметни наставници од ООУ Ацо Шопов.

Повеќе...

27-11-2019 11:33

ЈАВЕН ПОВИК за избор на тројца (3) наставници за учество на PDW (eTwinning Professional Development Workshop) на тема“Digital Competences & IT Didactics” во Виена - Австрија од 11-13 декември 20

Во согласност со работната програма за 2019-2020г., Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на тројца (3) наставници од училиште кое има добиено еТвининг ознака за училиште,на PDW(eTwinnning Professional Development Workshop) за “Digital Competences & IT Didactics” во Виена - Австрија  од 11-13 декември 2019 г.Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Одржана Европас конференција во Охрид

Петок, 22 ноември 2019 година

Во периодот од 18 до 20 ноември, во Охрид, се одржа Европас конференција, на која присуствуваа 40 наставници од основните и посебните училишта од Скопје и од Велес.

Конференцијата Европас е одржана согласно програмата за европската мрежа Европас.

Повеќе...

Учество на состанок за претставниците на еТвининг националните сервиси за поддршка од Европа

Четврток, 21 ноември 2019 година

Од 19 до 20 ноември, во Брисел, се одржа состанок за претставниците на еТвининг Националните сервиси за поддршка од Европа, на кој присуствуваа претставничките од Националната агенција, Деспина Србиновска и Драгица Ивановска, а кој го водеа претставници од Европската комисија.

Повеќе...

Заеднички состанок во Брисел за Европас, Еврогајденс и Европска рамка за квалификации

Четврток, 21 ноември 2019 година

На 15 ноември во Брисел беше одржан заеднички состанок за Европас, Еврогајденс и Европска рамка за квалификации.

На настанот учествуваа претставници од националните Европас и Еврогајденс центри како и национални координатори на европската рамка на квалификации. Од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која е воедно е и национален Европас и Еврогајденс центар, учествуваа Маја Колекеска, Гоце Величковски и Александар Гочев.

Повеќе...

Учество на состанок за Еразмус+

Четврток, 21 ноември 2019 година

Во периодот од 13 до 15 ноември, на покана од Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура, претставници од Националната агенција присуствуваа на состанок за Еразмус+, високо образование кој се одржа во Брисел, Белгија.

Повеќе...

Обуки за подобрување на капацитетите на училиштата за развој на Еразмус+ апликации

Четврток, 21 ноември 2019 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во изминатиот период одржа две од серијата на обуки за училиштата: од 11 до 13 ноември во хотел Макпетрол, Маврово, за претставници од училиштата од Полошкиот регион и од 14 до 16 ноември во хотел Монтана, Крушево, за претставници од училиштата од Пелагонискиот регион.

Повеќе...

Одржана Еврогајденс конференција

Четврток, 14 ноември 2019 година

Во периодот од 8 до 10 ноември 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше Еврогајденс конференција за кариерно образование, која се одржа во хотел Есперанто во Струмица.

На конференцијата, која е во согласност со тригодишната програма на Еврогајденс мрежата, присуствуваа наставници од средни стручни училишта од Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар и Велес кои работат како кариерни советници, а предавач беше експертката Васиа Ликова-Арсенова Илиева од Бугарија.

Повеќе...

Одржана Еврогајденс работилница

Четврток, 14 ноември 2019 година

Во периодот од 6 до до 8 ноември 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше Еврогајденс работилница за креирање на методологија и прашалник за Анлиза за кариерно образование, во хотел Есперанто во Струмица.

Работилницата е во согласност со тригодишната програма на Еврогајденс мрежата, на која присуствуваа вработени лица во Еврогајденс центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и која ја водеше експертката Васиа Ликова-Арсенова Илиева од Бугарија.

Повеќе...

13-11-2019 11:49

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ 2020

Овој повик за предлог-проект произлегува од Регулативата (ЕУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 11 декември 2013 година за воспоставување на „Еразмус+“: програмата на Унијата за образование, обука, млади и спорт (1)  како и од Годишните работни програми за 2019 и 2020 година на Еразмус+. Програмата Еразмус+ го опфаќа периодот од 2014 до 2020 година. Општите и конкретните цели на програмата Еразмус+ се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...