Службено лице за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Јован Несторовски
Контакт тел. +389 23 103 741
Факс: +389 23 109 022
Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk
 
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
Порта Буњаковец, А2-1
МК-1000 Скопје
Република Македонија


Право на жалба

Апликантите и корисниците кои аплицираат за користење на фондовите од Програмата Еразмус+ имаат право да поведат управен спор против Решението (пр. Решение за одобрување, одбивање, отфрлање и ставање на резервна листа на грант) донесено од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност  до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата се поднесува писмено до Управен Суд Скопје ул. „Орце Николов“ бб 1000 Скопје.


Листа на акти и материјали на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Лице одговорно да известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е Јован Несторовски со следните контакти:

Телефон: 00389 2 3103 733

Електронска пошта: jovan.nestorovski@na.org.mk

Translate »