Жан Моне Активностите се однесуваат на подршка на светскиот квалитет при Европските интегративни студии.
Оваа акција ецентрализирана,водена од Извршната агенција на Европската Комисија. Повикот за предлозии Водичот за корисници Еразмус+се објавени објаснувајќи ги во детали информациите за аплицирање во Еразмус+ Програмата. За повеќе информации запроцесот на апликација, погледнете во делот “Како се аплицира”.

Централизирани Активности
Жан Монео безбедува поддршка и финансирање на академските институции, други здруженија, активни во областа на студиите за европска интеграција со цел да се промовира квалитет на студиите за европска интеграција во високото образование.

Што е отворено?
• Жан Моне катедри
• Жан Моне Академски Модули
• Жан Моне Центри за квалитет
• Жан Моне Мрежи
• Жан Моне Поддршка за Институции и Асоцијации
• Жан Моне Проекти
• Креирање на Жан Моне бренд.

За повеќе информации, посетете ја веб страната на Европската комисија за програмата Еразмус+: 

European Commission’s Erasmus+ website.