Резултати за транснационални активности за 2018 година

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за училишно образование – 2018

ТАС настанот во Фрајбург, Германија од 18 до 21 октомври 2018:

 Име на институција

Име на учесник

ООУ Димитар Македонски Скопје

Јулијана Тодоровска

Приватно средно училиште Јахја Кемал Скопје

Веселче Леонтева

Основно училиште Ѓорѓи Сугарев Битола

Даниела Лавуровска

ТАС настанот во Валета, Малта од 15 до 18 октомври 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Институт за истражување и европски студии ИИЕС Битола

Нина Илиќ

Средно училиште на Град Скопје Владо Тасевски Скопје

Билјана Глигорова

ТАС настанот во Варшава, Полска од 09 до 13 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Посебно основно училиште Д-р Златен Сремец Скопје

Марија Делетиќ

 

ТАС настанот во Прага, Чешка од 29 август до 01 септември 2018:

 Име на институција

Име на учесник

СУГС Гимназија Орце Николов Скопје

Бети Трајкоска

СУГС Ѓеорги Димитров Скопје

Светлана Аспровска Тодоровиќ

 

ТАС настанот во Таргу Муреш, Р. Романија од 24 до 28 септември 2018:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Коле Канински Битола

Елена Петков

 

ТАС настанот во Брисел, Белгија од 06 до 7 мај 2019:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за заштита и унапредување на животната средина Еко-Живот Кавадарци

Александар Тефов

 

ТАС настанот во Закопане, Полска од 08 до 11 мај 2019:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за едукација и спорт Трипакт Скопје

Бојан Попоски

Општинско основно училиште Љубен Лапе Аеродром Скопје

Јасминка Костадиновска

Средно општинско училиште Методи Митевски Брицо п.о. Делчево

Лидија Таушански

Општинско средно медицинско училиште Никола Штејн Тетово

Зеќир Зеќири

 

ТАС настанот во Поатје, Франција од 13 до 17 мај 2019:

 Име на институција

Име на учесник

Општинско основно училиште Невена Георгиева-Дуња Скопје

Александра Цветановска

 

ТАС настанот во Нафплио, Грција од 09 до 12 јуни 2019:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Јоаким Крчоски Крива Паланка

Габриела Стојановска

Општинско основно училиште Невена Георгиева-Дуња Скопје

Ирена Христовска

ОУ Кирил и Методиј Скопје

Маја Медароска

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за високо образование – 2018

ТАС настанот во Сплит, Р. Хрватска  од 23 до 25 октомври 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Приватна високообразовна установа Меѓународен универзитет Визион Гостивар

Весна Попоска

 

ТАС настанот во Лоџ,  Полска  од 26 до 28 септември 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Република Македонија – Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии Битола

Никола Рендевски

Институт за општествени и хуманистички науки Скопје

Станимир Панајотов

 

ТАС настанот во Прага, Р. Чешка од 06 до 08 јуни 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Универзитет за аудиовизуелни уметности, Европска, Филмска, Театарска и Танцова Академија ЕФТА Скопје

Горан Апостолоски

 

ТАС настанот во Потсдам, Р. Германија од 19 до 20 февруари 2019:

 Име на институција

Име на учесник

Европски Универзитет Република Македонија Скопје

Гордана Вренцоска

Здружение за современа уметност и кураторски практики Проектен простор прес Ту Егзит Скопје

Јане Чаловски

 

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за стручно образование и обука– 2018

 

ТАС настанот во Лувен, Р. Белгија од 07 до 09 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје

Бардил Јашари

Средно училиште на град Скопје Георги Димитров Скопје

Ивона Гиевска

 

ТАС настанот во Копенхаген, Данска од 06 до 09 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за култура развој и зачувување на европската и македонската култура Интеретничка Групација Скопје

Игор Мицкоски

 

ТАС настанот во Даблин, Ирска од 23 до 25 април 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Јазично студио Киндер студио дооел Скопје

Константин Тесторидес

Културно уметничко друштво Стив Наумов Битола

Зорица Петрова

 

ТАС настанот во Прага, Р. Чешка од 06 до 08 јуни 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје

Верица Шотаровска

 

ТАС настанот во Таргу Муреш, Р. Романија од 24 до 28 септември 2018:

 Име на институција

Име на учесник

СОУ Љупчо Сантов п.о. Кочани

Миле Лефков

 

ТАС настанот во Будимпешта, Унгарија од 27 ноември до 1 декември 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за социјални иновации Асоцијација за развој на нови опции Скопје

Ирина Јаневска

Друштво за производство, трговија и услуги Ксеникс увоз-извоз Дооел Битола

Ксенија Вангеловска

 

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за училишно образование (2017)

 

ТАС настанот во Бон, Германија 17 до 19 мај 2017:

 Име на институција

Име на учесник

СУГС Гимназија Орце Николов, Скопје

Ана Попризова

ЈОУДГ Росица, Скопје

Ана Серафимовска

ОУ Гоце Делчев, Кавадарци

Милка Мркева

СУГС Гимназија Раде Јовчевски Корчагин, Скопје

Татјана Голчева

ТАС настанот во Прага, Чешка од 30 август до 02 септември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Приватна установа за деца – детска градинка Спирит, Скопје

Соња Чаловска

ООУ Кирил и Методиј Стајковци, Скопје

Елена Блажевска

ТАС настанот во Хановер, Германија од 19 до 22 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Гоце Делчев, Прилеп

Спасија Нешкоска Цуцулеска

ДМУБУС Илија Николовски Луј, Скопје

Николина Ефтимова 

ТАС настанот во Варшава, Полска од 7 до 10 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за млади и култура Креативни и активни, Струга

Ндерим Положани

ТАС настанот во Хановер, Германија од 3 до 8 јули 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Општинско основно училиште Ацо Шопов – Бутел, Скопје

Снежана Петреска

 

ТАС настанот во Зандворт, Холандија од 13 до 15 Јуни 2018:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Иднина – Скопје

Бранкица Дуковски

ОУ Кочо Рацин – Кратово

Кристина Цонкинска

ТАС настанот во Софија, Р. Бугарија  од 27 до 31 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

НВО Ластовица, Скопје

Јасмина Лукановска

СОУ Таки Даскало, Битола

Славица Наумовска

СУГС Арсени Јовков, Скопје

Маја Колекеска

ТАС настанот во Стокхолм, Кралство Шведска од 1 до 2 февруари 2018:

 Име на институција

Име на учесник

ОУ Гоце Делчев Прилеп

Александра Андоноска

Организација на жените на општина Свети Николе

Билјана Мишева

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за стручно образование и обука (2017)

 

ТАС настанот во Љубљана, Словенија од 19 до 22 април 2017:

 Име на институција

Име на учесник

СУГС Владо Тасевски, Скопје

Соња Јовчевска

Општина Кочани, Кочани

Дијана Апостолова

ТАС настанот во Букурешт, Романија од 03 до 08 јули 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за развој на меѓуетнички диалог Етнитети, Струга

Бари Демиши

Здружение на музички педагози Полихимниа, Скопје

Верица Шотаровска

ТАС настанот во Лувен, Белгија од 16 до 22 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение за социјални иновации Асоцијација за развој  на нови опции, Скопје

Ирина Јаневска

Здружение на граѓани Жетва на Знаење, Прилеп

Наталија Ацеска

ТАС настанот во Варшава, Полска од 25 до 27 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

СОУ Љупчо Сантов, Кочани

Миле Лефков

ТАС настанот во Прага, Чешка од 11 до 14 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

ОСМУ Никола Штејн, Тетово

Саранда Османи Лика

Сити Дент – Приватна ординација, Скопје

Соња Димитровска

Поли Проект доо, Штип

Билјана Здравева

 

ТАС настанот во Варшава, Полска од 07 до 10 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Приватно средно училиште Академија Леонтиќ, Скопје

Васка Леонтиќ

ТАС настанот во Рим, Италија од 23 до 24 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Здружение на граѓани за поттикнување на одржлив развој Натура Нова, Струмица

Панче Николов

Друштво за трговија и услуги Пробио Дооел увоз-извоз, Скопје

Димитар Стојанов

ТАС настанот во Амстердам, Холандија од 26 до 28 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Друштво за едукација и консалтинг Инспира плус дооел, Скопје

Димитар Османли

Асоцијација за рурален развој, туризам и еманципација Фриленд, Тетово

Арменд Мусаи

 

ТАС настанот во Мајнц, Германија од 26 до 28 март 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Европа доо – Скопје

Симона Талевска

А Здружение на бизнис жени – Скопје

Валентина Дисоска

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за образование на возрасни (2017)

 

ТАС настанот во Загреб, Хрватска од 31 мај до 2 јуни 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Центар за образование на возрасни, Скопје

Лилјана Лазова

Центар за странски јазици, Скопје

Јасмина Ивановска

Државен училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски Скопје

Фредерика Тасевска

Здружение за лична едукација тренинг и знаење ПЕТКА Скопје

Маја Петрушевска

Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции Избор Струмица

Билјана Мицева

 

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за високо образование (2017)

 

ТАС настанот во Љубљана, Словенија 19 до 22 април 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Република Македонија – Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје – Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје

Андријана Павлова

ТАС настанот во Варшава, Полска од 25 до 27 октомври 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Прв приватен Универзитет ФОН, Скопје

Јасмина Трајкоска

Приватна високообразовна установа Универзитет Американ Колеџ, Скопје

Весна Кузмановиќ

ТАС настанот во Лајпциг, Германија од 28 до 29 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Државен универзитет Тетово

Флорим Ајдини

Југоисточно-европски универзитет Тетово

Агим Пошка

ТАС настанот во Бон, Германија од 20 до 21 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Меѓународен универзитет, Струга

Армир Зиба

Приватен меѓународен балкански универзитет Скопје

Џенета Телак

ТАС настанот во Букурешт, Романија од 21 до 25 ноември 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Економски Институт – Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје

Владимир Петковски

ТАС настанот во Бон, Германија од 16 до 17 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Гаус Институт – Битола

Игор Неделковски

Универзитетот Св. Кирил и Методиј– Скопје

Даме Димитровски

ТАС настанот во Стокхолм, Шведска од 03 до 04 мај 2018:

 Име на институција

Име на учесник

Фондација за развој на мали и средни претпријатија – Скопје

Светлана Киревска

ЕВРОТИНК – Скопје

Александар Стојановски

 

Translate »