fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
/HomeBanner/002/EU_FLAG_256ER.png

Erasmus+

/HomeBanner/002/EU_FLAG_256ESC.png

Solidariteti evropianRreth nesh

Agjencia Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë është një Institucion Publik i themeluar me një ligj të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i Agjencisë Kombëtare për Programet Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërinë është të punojë në promovimin dhe zbatimin e programeve evropiane në fushën e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit në Republikën e Maqedonisë.

image-layers-1-132936 32936
 

2160 2160
 

APLIKANTT E MBPSHTETUR

96 96
 %Lexoni lajmet më të fundit.

>

Biljana

Biljana

>

Katerina

Katerina

>Interested persons wishing to express their views on such projects and the proposed amendment to the 2010 Bonds that financed or refinanced the costs of such a Refinancing project.

Goran

Goran

>Interested persons wishing to express their views on such Projects and the proposed amendment of the 2010 Bonds that financed or refinanced the costs of such Refinanced Project.

Marina

Marina

>Interested persons wishing to express their views on such Projects and the proposed amendment of the 2010 Bonds that financed or refinanced the costs of such Refinanced Project.
Kontaktoni

    czxczcx