fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti
2022-1-MK01-KA122-SCH-000077256 Средно општинско училиште Гоце Делчев
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072161 OSNOVNO UCILISTE TEFEWYYUZ SKOPJE
2022-1-MK01-KA122-SCH-000076860 Средно општинско училиште Гоце Делчев
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti
2022-1-MK01-KA152-YOU-000069785 Здружение за културен, спортски и едукативен развој СВЕТ НА ПРОМЕНИ Валандово
2022-1-MK01-KA152-YOU-000058778 Association European integration European view point
2022-1-MK01-KA152-YOU-000067499 Proficio Skopje
2022-1-MK01-KA152-YOU-000066904
2022-1-MK01-KA152-YOU-000054885 Здружение на уметници аматери – културен центар КСАНАДУ АРТ Охрид
2022-1-MK01-KA152-YOU-000061803 Здружение за социјална инклузија и доживотно учење НЕЦИ Штип
2022-1-MK01-KA152-YOU-000065894


Kontaktoni

    czxczcx