fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806 Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - ЦЕС ДООЕЛ Скопје СКОПЈЕ 43 360.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-2-MK01-ESC30-SOL-000039077 Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп ПРИЛЕП 3 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-ESC51-VTJ-000080417 Здружение за неформална едукација ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола БИТОЛА 0.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000092200 Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ Битола БИТОЛА 18 500.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-ADU-000127661 Академија Ц.Е.С. ДООЕЛ СКОПЈЕ 36 421.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-3-MK01-ESC30-SOL-000182694 Здружение Совет на родители на деца и лица со церебрална парализа ЗЛАТНИ АНГЕЛИ СКОПЈЕ 3 493.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-2-MK01-ESC51-VTJ-000171349 Центар за одржливи практики ПРИРОДНА ПЕРСПЕКТИВА Стар Истевник, Делчево ДЕЛЧЕВО 6 978.00
2023-2-MK01-ESC51-VTJ-000171530 Здружение Младински Совет Прилеп ПРИЛЕП 6 978.00
2023-2-MK01-ESC51-VTJ-000171306 Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп ПРИЛЕП 6 978.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA120-SCH-000192452 ООУ Св Климент Охридски Битола БИТОЛА 0.00


Поврзете се

    czxczcx