fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Адреса Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-SCH-000010592 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец Ул. Емил Зола Бр. 5 СКОПЈЕ 11 840.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000006640 Општинско основно училиште Гоце Делчев Бул. Цветан Димов бр.1 КАВАДАРЦИ 17 090.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000005912 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња ул. Михаил Чаков бр.9 СКОПЈЕ 21 330.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000004466 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ул. 8 Септември ДЕБАР 47 520.00
Референтен број Апликант Адреса Место Грант (евра)
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806 Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - ЦЕС ДООЕЛ Скопје Ул. Антон Попов Бр. 1-4/15 СКОПЈЕ 43 360.00
Референтен број Апликант Адреса Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005044 Фондација Агро Центар за едукација ФАЦЕ Скопје ул. Цицо Поповиќ бр.7-2/14 СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000007454 Државно средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Моша Пијаде Тетово ул. Илинденска бб ТЕТОВО 34 587.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000018612 Државно Училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски Скопје ул. Благоја Стефковски бр. 45 СКОПЈЕ 29 410.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000005081 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје ул. Истарска 33 СКОПЈЕ 34 880.00
Референтен број Апликант Адреса Место Грант (евра)
2021-2-MK01-ESC30-SOL-000039077 Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп Ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО Бр. 112-Е ПРИПЕП ПРИЛЕП 3 000.00


Поврзете се

    czxczcx