fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-ADU-000079697 Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација Калидус БИТОЛА
2022-1-MK01-KA122-ADU-000071958 Здружение за образование "Еду Скилс" КРИВА ПАЛАНКА
2022-1-MK01-KA122-ADU-000075687 Здружение за образовна активност, мотивација и едукација МИНДСЕТ, Велес ВЕЛЕС
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-ADU-000142366 Јавен Адвертисинг ДООЕЛ
2023-1-MK01-KA122-ADU-000142706 Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација Калидус БИТОЛА
2023-1-MK01-KA122-ADU-000143926 Општина Росоман РОСОМАН
2023-1-MK01-KA122-ADU-000126728 Совет за превентива против малолетничка деликвенција КАВАДАРЦИ
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-SCH-000132239 Општинско основно училиште Климент Охридски ПРИЛЕП
2023-1-MK01-KA122-SCH-000114640 Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби ЛАСТОВИЦА Скопје СКОПЈЕ
2023-1-MK01-KA122-SCH-000137389 Средно општинско училиште ЦАР САМОИЛ Ресен РЕСЕН


Поврзете се

    czxczcx