fb_img
Големина на фонт
Контраст

КЛУЧНА АКЦИЈА 3Поддршка на реформата на политиките

Клучна акција 3: Поддршка на реформата на политиките ги покрива сите типови на активности насочени кон поддршка и олеснување на модернизацијата на системите во образованието и обуката.

Оваа клучна акција во главно се состои од проекти раководени од Извршната агенција на Европската Комисија , за разлика од Младинскиот структурен дијалог кој е менаџиран од Националната агенција во Република Северна Македонија. Во Повикот за предлог проекти и Водич за корисници Еразмус + се објавени детали за аплицирање во Еразмус + програмата. За повеќе информации за процесот на аплицирање одете во делот КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во проектите од Младискиот структурен дијалог ќе бидат олеснети дискусиите помеѓу креаторите на политиките за млади и младите луѓе на одбрани теми.Овој тип на проекти е базиран на постоечката Акција 5.1 од Млади во акција програмата “Средби на млади луѓе и на оние одговорни за младинската политика”

Кои се можностите?
  • Национални младински состаноци
  • Транснационални младински семинари

Централизирани активности
Извршната агенција на Европската Комисија управува со следните централизирани ативности од Клучната акција 3:
  • Знаења во областа на образованието, обуката и младите
  • Потенцијални иницијативи
  • Поддршка на европските политички алатки
  • Соработка со меѓународни организации
  • Дијалог со заинтересирани страни, политики и промоција на програмата

За повеќе информации, посетете ја веб страната на Европската комисија за програмата Еразмус+:

European Commission’s Erasmus+ websiteПоврзете се

    czxczcx