fb_img
Големина на фонт
Контраст
 • Закон за основање на НАЕОПМ Прегледај
 • Закон за основање на НАЕОПМ - неофицијално пречистен текстПрегледај
 • Кодекс на административни службенициПрегледај
 • Закон за заштита од вознемирување на работно место Прегледај
 • Правилник за систематизација на работини веста во Националната агенција за европски образовни програми и мобилностПрегледај
 • Стратешки план на НА за 2021-2023Прегледај
 • Годишен план за спречување на корупцијата за 2021Прегледај
 • Правилник за начинот на користење на службени возила на НАЕОПМ 30.11.2021Прегледај
 • Процедура за спречување на неправилности и измами и прием на пријави Прегледај
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2022Прегледај
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2023Прегледај
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2024Прегледај


Поврзете се

  czxczcx