fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072862 Општинско основно училиште КАРПОШ с.Умин Дол, Куманово КУМАНОВО
2022-1-MK01-KA122-SCH-000070326 Државно Средно училиште за образование и рехабилитација Искра ШТИП
2022-1-MK01-KA122-SCH-000079415 Основно општинско училиште Имри Елези Скопје Чаир СКОПЈЕ
Референтен број Апликант Место
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000091779 Здружение за неформална едукација ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола БИТОЛА
Референтен број Апликант Место
2023-1-MK01-KA122-ADU-000147839 Федерација на училишен спорт на Македонија СКОПЈЕ
2023-1-MK01-KA122-ADU-000150171 Едукативен Центар Берлин БИТОЛА
2023-1-MK01-KA122-ADU-000139306 Здрузение за промовиранје на опстествена одговорност Урбан Свет Скопје
Референтен број Апликант Место
2023-3-MK01-ESC30-SOL-000183944 Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ СКОПЈЕ
2023-3-MK01-ESC30-SOL-000177359 Здружение Институт за развој на заедницата ТЕТОВО
2023-3-MK01-ESC30-SOL-000177653 Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби ЛАСТОВИЦА Скопје СКОПЈЕ


Поврзете се

    czxczcx