fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806 Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - ЦЕС ДООЕЛ Скопје СКОПЈЕ 43 360.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005044 Фондација Агро Центар за едукација ФАЦЕ Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000007454 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 34 587.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000018612 Државен училишен центар за образование и рехабилитација ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје СКОПЈЕ 29 410.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000005081 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000011159 Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје СКОПЈЕ 23 440.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000009828 Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 34 880.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000065423 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 37 302.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052149 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 29 250.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-ADU-000060627 Академија Ц.Е.С. ДООЕЛ СКОПЈЕ 36 535.00


Поврзете се

    czxczcx