fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-SCH-000010592 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 11 840.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000006640 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 17 090.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000005912 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 21 330.00
2021-1-MK01-KA121-SCH-000004466 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 47 520.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-SCH-000065423 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 37 302.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000052149 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 29 250.00
2022-1-MK01-KA121-SCH-000054591 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 31 827.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-SCH-000120828 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 34 285.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000115125 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 31 184.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000118021 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 27 120.00


Поврзете се

    czxczcx