fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005044 Фондација Агро Центар за едукација ФАЦЕ Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000007454 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 34 587.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000018612 Државен училишен центар за образование и рехабилитација ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје СКОПЈЕ 29 410.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-SCH-000126395 Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци КАВАДАРЦИ 28 925.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000137719 Посебно Основно Училиште Иднина СКОПЈЕ 15 600.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000134744 ОУ Браќа Миладиновци Добрушево МОГИЛА 24 760.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000144729 ООУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Скопје СКОПЈЕ 31 293.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000120828 Општинско основно училиште Невена Георгиева - Дуња СКОПЈЕ 34 285.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000115125 Јавна општинска установа детска градинка Брешиа ДЕБАР 31 184.00
2023-1-MK01-KA121-SCH-000118021 Посебно основно училиште Д-р. Златан Сремец СКОПЈЕ 27 120.00


Поврзете се

    czxczcx