fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA121-VET-000005044 Фондација Агро Центар за едукација ФАЦЕ Скопје СКОПЈЕ 34 880.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000007454 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 34 587.00
2021-1-MK01-KA121-VET-000018612 Државен училишен центар за образование и рехабилитација ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје СКОПЈЕ 29 410.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA121-VET-000130778 Здружение на музички педагози Полихимниа Скопје СКОПЈЕ 28 760.00
2023-1-MK01-KA121-VET-000118983 Средношколска академија за бизнис и администрација САБА Скопје СКОПЈЕ 32 141.00
2023-1-MK01-KA121-VET-000116035 Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп ПРИЛЕП 32 141.00
2023-1-MK01-KA121-VET-000138314 Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски на град Скопје СКОПЈЕ 32 141.00
2023-1-MK01-KA121-VET-000121246 Средно општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе СВЕТИ НИКОЛЕ 28 422.00
2023-1-MK01-KA121-VET-000117132 ФОНДАЦИЈА АГРО ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА ФАЦЕ СКОПЈЕ 32 141.00
2023-1-MK01-KA121-VET-000128881 СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 32 141.00


Поврзете се

    czxczcx