fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-VET-000066006 Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија ГЕВГЕЛИЈА 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000062595 Средно општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп ПРИЛЕП 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066207 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 30 515.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000051970 ФОНДАЦИЈА АГРО ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА ФАЦЕ СКОПЈЕ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000066117 Државен училишен центар за образование и рехабилитација ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје СКОПЈЕ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000064343 Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски на град Скопје СКОПЈЕ 31 013.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000052720 Средно општинско училиште Кочо Рацин Свети Николе СВЕТИ НИКОЛЕ 27 525.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA122-ADU-000115619 Асоцијација за Балкански Алтернативен Туризам-Балканија Скопје СКОПЈЕ 17 400.00
2023-1-MK01-KA122-ADU-000129195 Здружение на граѓани Европско Ѓраѓанство Акција Битола БИТОЛА 5 850.00
2023-1-MK01-KA122-ADU-000128433 Здружение на професорите по француски јазик на РМ Скопје СКОПЈЕ 33 145.00


Поврзете се

    czxczcx