fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072096 СОУ Гимназија "Гоце Делчев" КУМАНОВО 30 555.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072105 Основно Училиште Др. Владимир Полежиновски КИЧЕВО 29 100.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072353 Ѓорѓија Пулевски СКОПЈЕ 21 350.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073210 Општинско основно училиште Борис Трајковски с.Моноспитово Струмица СТРУМИЦА 19 920.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000070266 ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ СКОПЈЕ 22 260.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000071833 ООУ Гоце Делчев - Центар, Скопје СКОПЈЕ 30 750.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072541 ОУ ДЕБРЦА ОХРИД 8 860.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA122-VET-000070573 Државно средно училиште Киро Бурназ КУМАНОВО 29 704.00
2022-1-MK01-KA122-VET-000076992 Средно општинско училиште со ученички дом Димитар Влахов СТРУМИЦА 43 607.00
2022-1-MK01-KA122-VET-000076979 Средно училиште на град Скопје Шаип Јусуф СКОПЈЕ 58 893.00


Поврзете се

    czxczcx