fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA122-ADU-000021515 Метаморфозис фондација за интернет општество СКОПЈЕ 17 145.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000018036 Здружение на граѓани Европско Ѓраѓанство Акција Битола БИТОЛА 5 835.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000018296 Приватна образовна институција - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке ШТИП 19 770.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000018191 Македонска асоцијација на земјоделски задруги СКОПЈЕ 28 740.00
2021-1-MK01-KA122-ADU-000019906 Здружение за неформално образование, животна средина и социо-културна едукација Калидус БИТОЛА 10 675.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA121-VET-000066207 ДСУ РЦ Моша Пијаде - Тетово ТЕТОВО 30 515.00
2022-1-MK01-KA121-VET-000062198 СОЗСУ Ѓорче Петров Кавадарци КАВАДАРЦИ 31 013.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA122-ADU-000070649 АБАТ БАЛКАНИА 27 020.00
2022-1-MK01-KA122-ADU-000071686 ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ СКОПЈЕ СКОПЈЕ 27 720.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073851 Основно Училиште Ѓорѓи Сугарев БИТОЛА 14 250.00


Поврзете се

    czxczcx