fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA122-SCH-000016004 Основно Училиште Др. Владимир Полежиновски КИЧЕВО 42 106.00
2021-1-MK01-KA122-SCH-000015197 Основно општинско училиште Браќа Миладиновци СКОПЈЕ 21 375.00
2021-1-MK01-KA122-SCH-000019726 Основно општинско училиште 25 Мај СКОПЈЕ-ГАЗИ БАБА 21 620.00
2021-1-MK01-KA122-SCH-000015392 Средно општинско училиште со ученички дом Димитар Влахов СТРУМИЦА 27 000.00
2021-1-MK01-KA122-SCH-000015895 Општинско Основно Училиште Васил Главинов ВЕЛЕС 24 900.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA122-SCH-000074404 Општинско основно училиште Никола Карев Крушево КРУШЕВО 28 820.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000075874 Основно училиште Киро Глигоров Центар-Скопје СКОПЈЕ 19 850.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073514 ООУ Ванчо Китанов - Пехчево ПЕХЧЕВО 24 700.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073565 СЕПУГС Васил Антевски Дрен СКОПЈЕ 20 720.00
2022-1-MK01-KA122-SCH-000079428 Основно училиште Ацо Шопов Скопје СКОПЈЕ 9 800.00


Поврзете се

    czxczcx