fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072862 Општинско основно училиште Карпош с.Умин Дол, Куманово КУМАНОВО
2022-1-MK01-KA122-SCH-000070326 Државно Средно училиште за образование и рехабилитација Искра ШТИП
2022-1-MK01-KA122-SCH-000073069 Општинско Средно училиште Св. Климент Охридски ОХРИД
2022-1-MK01-KA122-SCH-000077025 Општинско Основно училиште Кирил и Методиј, Центар Скопје СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000076475 Општинско основно училиште „Кире Гаврилоски-Јане“ ПРИЛЕП
2022-1-MK01-KA122-SCH-000071585 ООУ Рилиндја ТЕТОВО
2022-1-MK01-KA122-SCH-000076002 Здружение на професорите по француски јазик на РМ СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000079415 Основно општинско училиште Имри Елези Скопје Чаир СКОПЈЕ
2022-1-MK01-KA122-SCH-000072179 Основно Училиште Наим Фрашери КУМАНОВО
Референтен број Апликант Место
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000091779 Здружение за неформална едукација ЕВРОПСКИ КУЛТУРЕН ЕПИЦЕНТАР Битола БИТОЛА


Поврзете се

    czxczcx