fb_img
Големина на фонт
Контраст

Повици

Повик за учесници за студиска посета во Португалија

22.9.2022 08:28:43

Согласно Решението за објавување на јавен повик бр. 21-1137/2 од 22.09.2022 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавува Јавниот повик за 5  учесници за студиска посета тема:

Студиска посета  – Социјална економија 3.0

7-11 Ноември 2022 | Северниот дел на Португалија

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Северна Македонија во соработка со Национална агенција на Португалија објавува јавен повик за учество на 5 учесници за студиска посета во Португалија на тема Социјална економија 3.0

Рок за аплицирање до 06 октомври 2022

Главна цел на студиската посета е да се научи повеќе за социјална економија и младинска работа во Северна Македонија и Португалија како и споделување на добри практики и вмрежување.   


Улогата на младинските организации е јасна кога се дискутира за концептот на конвенционална социјална економија
, позната, како „социјална економија“, таа вклучува задруги, заеднички друштва, непрофитни здруженија, фондации и сега социјални претпријатија кои се нова реалност, нова практика во спектарот на социјалната економија.


Примарната цел на традиционалните претпријатија од социјалната економија е да им служат на
основачите и заедницата, а не да добијат поврат на инвестицијата како што тоа го прават останатите компании.  Овие социјални претпријатија дејствуваат во согласност со принципот на солидарност и взаемност и управуваат со своето претпријатие врз основа на принципот „еден човек еден глас“.


Новите социјални претпријатија носат нови
опции, иновации, инвестиции, капитал, социјални иновации и работат со многу широк број комерцијални активности, обезбедуваат широк спектар на производи и услуги низ европскиот единствен пазар и создаваат нови работни места.

Главната цел на студиската посета е да се дознае повеќе за социјалната економија и младинската работа во Северна Македонија и Португалија, како и споделување на добри практики и вмрежување.


Цели на активноста:

* информирање за практиките на младите и социјалната економија во двете земји;

* информирање за улогата на младите и младите во т.н терцијален сектор;

* стекнување на знаења за конкретни алатки за промовирање на социјални иновации и социјално претприемништво меѓу младите луѓе и младинските организации;

* создавање на мрежа на контакти со други кои работат на иста тема;

* Истражување на потенцијалот за последователни активности особено во рамките на Еразмус+ Млади;


Овој проект ќе се спроведува во рамките на
билатералниот Договор за стратешка соработка помеѓу Португалската национална агенција за Еразмус + Млади во акција и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Северна Македонија.


Имајќи ги предвид стратешките цели на
билатералниот договор за соработка воспоставени меѓу двете национални агенции, оваа студиска посета е наменета за младински лидери, младински работници, општински работници и други кои би сакале да научат повеќе за улогата на Младите и Еразмус+ за социјална економија и социјалните иновации.


Групата учесници избрани за оваа прва студиска посета во Португалија треба да учествува и на втората студиска посета во Северна Македонија, во пролет 2023 година.


Целн
а група:

  • Младински лидери;
  • Младински работници;
  • Тренери/обучувачи;
  • Креатори на младински политики


Профил на учесници:

Младински лидери, младински работници, општински работници и други кои работат директно со младински совети (или слични субјекти) или планираат да формираат социјално претпријатие.

Учесниците треба да имаат солидно познавање на англискиот јазик кој ќе биде работен јазик за време на активноста.


Трошоци

Принципот на покривање на трошоци е на следниот начин:

  • •           Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
  • •           Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА MK01);

Самиот учесник (индивидуално) обезбедува 5% од висината на патниот билет (локален транспорт, патничко осигурување, ПЦР тест).


Организаторот работи во согласност со протоколите од моменталната ситуација со КОВИД-19. Активностите
ќе се одржат во северниот дел на Португалија.


Рок за аплицирање до 06 октомври 2022


Начин на аплицирање на следниот линк:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-social-economy-3-0.10633/Поврзете се

    czxczcx