fb_img
Големина на фонт
Контраст

v
v
v
v
v
v
v

Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-HED-000027547 Институт за комуникациски студии СКОПЈЕ 193 317.00
2021-1-MK01-KA220-HED-000027646 Универзитет Мајка Тереза во Скопје СКОПЈЕ 201 977.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2021-1-MK01-KA220-SCH-000024495 Здружение за заштита и унапредување на животната средина Еко-Логик Скопје СКОПЈЕ 180 044.00
2021-1-MK01-KA220-SCH-000032622 Општина Чаир Скопје СКОПЈЕ 140 241.00
2021-1-MK01-KA220-SCH-000023645 Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот Образование за сите Скопје СКОПЈЕ 119 674.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2022-1-MK01-KA220-SCH-000089397 Национална установа Кинотека на Република Северна Македонија СКОПЈЕ 250 000.00
2022-1-MK01-KA220-SCH-000086881 Здружение на граѓани Филозофско друштво на Македонија Скопје СКОПЈЕ 120 000.00
Референтен број Апликант Место Грант (евра)
2023-1-MK01-KA220-SCH-000151577 Средно училиште на Град Скопје гимназија "Никола Карев" 120 000.00
2023-1-MK01-KA220-SCH-000165118 Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери- ЦЕЕД Македонија СКОПЈЕ 120 000.00
2023-1-MK01-KA220-SCH-000166815 Здружение на Роми Авена КОЧАНИ 120 000.00


Поврзете се

    czxczcx