fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

Erasmus + udhëzues dhe manuale


 • Насоки КА229 виртуелни мобилности SHIKO MË SHUMË
 • Прашања-одговори виртуелни активности ЕСК SHIKO MË SHUMË
 • Насоки КА1 виртуелни мобилности SHIKO MË SHUMË
 • Еразмус+ – Национални приоритети 2020 SHIKO MË SHUMË
 • Анализа на Македонското учество во Еразмус Плус SHIKO MË SHUMË
 • Водич за програмата Еразмус+ – консолидирана верзија на англиски јазик SHIKO MË SHUMË
 • Водичот за Програмата Еразмус+ – верзија на англиски јазик 2020 година SHIKO MË SHUMË
 • Водич за јазична проверка и јазична подготовка (OLS) SHIKO MË SHUMË
 • Линк за регистрација на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+ SHIKO MË SHUMË
 • Упатство за регистрација и управување на OID број SHIKO MË SHUMË

Водич за објавување на резултати од проекти финансирани од Национална Агенција во платформата за дисеминација VALOR.


Упатство за поднесување финален извештај за проекти финансирани преку програмата Еразмус+ во алатката Mobility Tool
Kontaktoni

  czxczcx