fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

v
v
v
v
v
v
v

Numri i referencës Aplikuesi Qyteti
2022-2-MK01-ESC51-VTJ-000091779
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti
2023-1-MK01-KA122-ADU-000147839
2023-1-MK01-KA122-ADU-000150171 Edukativen Centar Berlin
2023-1-MK01-KA122-ADU-000139306 Zdruzenie za promoviranje na opstestvena odgovornost Urban Svet Skopje
Numri i referencës Aplikuesi Qyteti
2023-1-MK01-KA122-SCH-000134559 OSU,,Jovce Teslickov,,
2023-1-MK01-KA122-SCH-000132115 OOU Goce Delchev Konche
2023-1-MK01-KA122-SCH-000142914
2023-1-MK01-KA122-SCH-000137622
2023-1-MK01-KA122-SCH-000127330 Javna ustanova za deca - Detska gradinka BUBA MARA na Opshtina Aerodrom vo Gradot Skopje
2023-1-MK01-KA122-SCH-000123756


Kontaktoni

    czxczcx